Camera KBVISION

Camera Kbvision KX-2003iAN

Camera Kbvision KX-2003iAN
Giá bán: 2.400.000

Camera Kbvision KX-2003N2

Camera Kbvision KX-2003N2
Giá bán: 1.590.000

Camera Kbvision KX-2022N

Camera Kbvision KX-2022N
Giá bán: 3.180.000

Camera Kbvision KX-2002N2

Camera Kbvision KX-2002N2
Giá bán: 1.390.000

Camera Kbvision KX-2012N2

Camera Kbvision KX-2012N2
Giá bán: 990.000

Camera Kbvision KX-2011N2

Camera Kbvision KX-2011N2
Giá bán: 990.000

Camera Kbvision KX-2001N2

Camera Kbvision KX-2001N2
Giá bán: 1.390.000

Camera Kbvision KX-2111C4

Camera Kbvision KX-2111C4
Giá bán: 440.000

Camera Kbvision KX-2112C4

Camera Kbvision KX-2112C4
Giá bán: 440.000

Camera Kbvision KX-1004C4

Camera Kbvision KX-1004C4
Giá bán: 345.000

Camera Kbvision KX-1003C4

Camera Kbvision KX-1003C4
Giá bán: 385.000

Camera Kbvision KX-1002C4

Camera Kbvision KX-1002C4
Giá bán: 410.000

Camera Kbvision KX-1001C4

Camera Kbvision KX-1001C4
Giá bán: 410.000

Camera Kbvision KX-1001S4

Camera Kbvision KX-1001S4
Giá bán: 425.000

Camera Kbvision KX-1002SX4

Camera Kbvision KX-1002SX4
Giá bán: 425.000

Camera Kbvision KX-1011S4

Camera Kbvision KX-1011S4
Giá bán: 470.000

Camera Kbvision KX-1012S4

Camera Kbvision KX-1012S4
Giá bán: 470.000

Camera Kbvision KX-1301C

Camera Kbvision KX-1301C
Giá bán: 410.000

Camera Kbvision KX-1302C

Camera Kbvision KX-1302C
Giá bán: 410.000

Camera Kbvision KX-1303C4

Camera Kbvision KX-1303C4
Giá bán: 675.000

Camera Kbvision KX-2011C4

Camera Kbvision KX-2011C4
Giá bán: 460.000

Camera Kbvision KX-2012C4

Camera Kbvision KX-2012C4
Giá bán: 460.000

Camera Kbvision KX-2001C4

Camera Kbvision KX-2001C4
Giá bán: 530.000

Camera Kbvision KX-2002C4

Camera Kbvision KX-2002C4
Giá bán: 530.000

Camera Kbvision KX-2011S4

Camera Kbvision KX-2011S4
Giá bán: 510.000

Camera Kbvision KX-2012S4

Camera Kbvision KX-2012S4
Giá bán: 495.000

Camera Kbvision KX-2001S4

Camera Kbvision KX-2001S4
Giá bán: 1.380.000

Camera Kbvision KX-2002S4

Camera Kbvision KX-2002S4
Giá bán: 640.000

Camera Kbvision KX-2003C4

Camera Kbvision KX-2003C4
Giá bán: 850.000

Camera Kbvision KX-2004C4

Camera Kbvision KX-2004C4
Giá bán: 720.000

Camera Kbvision KX-2005C

Camera Kbvision KX-2005C
Giá bán: 2.980.000

Camera Kbvision KX-2004MC

Camera Kbvision KX-2004MC
Giá bán: 3.580.000

Camera Kbvision KX-2005MC

Camera Kbvision KX-2005MC
Giá bán: 3.800.000

Camera Kbvision KX-NB2001

Camera Kbvision KX-NB2001
Giá bán: 2.520.000

Camera Kbvision KX-NB2002

Camera Kbvision KX-NB2002
Giá bán: 2.340.000

Camera Kbvision KX-NB2003

Camera Kbvision KX-NB2003
Giá bán: 2.840.000

Camera Kbvision KX-NB2004MC

Camera Kbvision KX-NB2004MC
Giá bán: 3.780.000

Camera Kbvision KX-NB2005MC

Camera Kbvision KX-NB2005MC
Giá bán: 4.040.000

Camera Kbvision KX-2K11CP

Camera Kbvision KX-2K11CP
Giá bán: 680.000

Camera Kbvision KX-2K12CP

Camera Kbvision KX-2K12CP
Giá bán: 680.000

Camera Kbvision KX-2K11C

Camera Kbvision KX-2K11C
Giá bán: 750.000

Camera Kbvision KX-2K12C

Camera Kbvision KX-2K12C
Giá bán: 750.000

Camera Kbvision KX-2K13C

Camera Kbvision KX-2K13C
Giá bán: 1.040.000

Camera Kbvision KX-2K14C

Camera Kbvision KX-2K14C
Giá bán: 980.000

Camera Kbvision KX-2K01C

Camera Kbvision KX-2K01C
Giá bán: 2.680.000

Camera Kbvision KX-2K02C

Camera Kbvision KX-2K02C
Giá bán: 2.680.000

Camera Kbvision KX-2K04C

Camera Kbvision KX-2K04C
Giá bán: 2.840.000

Camera Kbvision KX-2K03C

Camera Kbvision KX-2K03C
Giá bán: 3.300.000

Camera Kbvision KX-2007ePC

Camera Kbvision KX-2007ePC
Giá bán: 6.090.000

Camera Kbvision KX-2007PC

Camera Kbvision KX-2007PC
Giá bán: 7.050.000

Camera Kbvision KX-2009PC

Camera Kbvision KX-2009PC
Giá bán: 12.600.000

Bàn điều khiển KX-100CK

Bàn điều khiển KX-100CK
Giá bán: 3.400.000

Camera Kbvision KX-1011N

Camera Kbvision KX-1011N
Giá bán: 760.000

Camera Kbvision KX-1012N

Camera Kbvision KX-1012N
Giá bán: 760.000

Camera Kbvision KX-1001N

Camera Kbvision KX-1001N
Giá bán: 870.000

Camera KX-1002N

Camera KX-1002N
Giá bán: 870.000

Camera KX-1311N

Camera KX-1311N
Giá bán: 1.980.000

Camera KX-1312N

Camera KX-1312N
Giá bán: 1.980.000

Camera KX-1301N

Camera KX-1301N
Giá bán: 2.380.000

Camera KX-1302N

Camera KX-1302N
Giá bán: 2.380.000

Camera KX-1305N

 Camera KX-1305N
Giá bán: 4.300.000

Camera KX-2011N

Camera KX-2011N
Giá bán: 2.040.000

Camera KX-2012N

Camera KX-2012N
Giá bán: 2.040.000

Camera KX-2001N

Camera KX-2001N
Giá bán: 2.900.000

Camera KX-2002N

Camera KX-2002N
Giá bán: 2.900.000

Camera KX-2003eAN

Camera KX-2003eAN
Giá bán: 2.980.000

Camera KX-2005N

Camera KX-2005N
Giá bán: 5.900.000

Camera KX-3011N

Camera KX-3011N
Giá bán: 1.150.000

Camera KX-3012N

Camera KX-3012N
Giá bán: 1.150.000

Camera KX-3001N

Camera KX-3001N
Giá bán: 1.450.000

Camera KX-3002N

Camera KX-3002N
Giá bán: 1.450.000

Camera KX-3003N

Camera KX-3003N
Giá bán: 6.580.000

Camera KX-4001N

Camera KX-4001N
Giá bán: 4.400.000

Camera KX-4002N

Camera KX-4002N
Giá bán: 4.400.000

Camera KX-4003N

Camera KX-4003N
Giá bán: 5.900.000

Camera KX-8002N

Camera KX-8002N
Giá bán: 7.800.000

Camera KX-8005N

Camera KX-8005N
Giá bán: 7.800.000

Camera KX-1301WN

Camera KX-1301WN
Giá bán: 1.390.000

Camera KX-1302WN

Camera KX-1302WN
Giá bán: 1.490.000

Camera KX-1302WAN

Camera KX-1302WAN
Giá bán: 3.900.000

Camera KX-1302WPN

Camera KX-1302WPN
Giá bán: 4.800.000

Camera KX-2002WAN

Camera KX-2002WAN
Giá bán: 4.200.000

Camera KX-3001WN

Camera KX-3001WN
Giá bán: 1.650.000

Camera KX-3002WN

Camera KX-3002WN
Giá bán: 1.650.000

Camera KX-4005MN

Camera KX-4005MN
Giá bán: 9.600.000

Camera KX-4004MN

Camera KX-4004MN
Giá bán: 9.600.000

Camera KX-8004MN

Camera KX-8004MN
Giá bán: 12.200.000

Camera KX-8005MN

Camera KX-8005MN
Giá bán: 12.200.000

Camera KX-H13WN

Camera KX-H13WN
Giá bán: 1.070.000

Camera KX-H30WN

Camera KX-H30WN
Giá bán: 1.250.000

Camera KX-H13PWN

Camera KX-H13PWN
Giá bán: 1.890.000

Camera KX-H30PWN

Camera KX-H30PWN
Giá bán: 2.150.000

Camera KX-1006PN

Camera KX-1006PN
Giá bán: 11.800.000

Camera KX-2006PN

Camera KX-2006PN
Giá bán: 19.800.000

Camera KX-2008ePN

Camera KX-2008ePN
Giá bán: 7.710.000

Camera KX-2008PN

Camera KX-2008PN
Giá bán: 9.550.000

Camera KX-2308PN

Camera KX-2308PN
Giá bán: 11.900.000

Camera KX-2306PN

Camera KX-2306PN
Giá bán: 27.000.000

Camera KX-2007PN

Camera KX-2007PN
Giá bán: 5.900.000

Camera KX-2007ePN

Camera KX-2007ePN
Giá bán: 7.410.000

Camera KX-2007sPN

Camera KX-2007sPN
Giá bán: 2.950.000

Bàn điều khiển KX-100NK

Bàn điều khiển KX-100NK
Giá bán: 4.400.000
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật
Chi nhánh Quận Tân Phú

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012

0938867477