Camera HIKVISION

Camera Hikvision DS-2AE4223T-A3

Camera Hikvision DS-2AE4223T-A3
Giá bán: 13.530.000

DS-2AE5230T-A(A3)

DS-2AE5230T-A(A3)
Giá bán: 18.970.000

DS-2AE4223TI-D

DS-2AE4223TI-D
Giá bán: 13.530.000

DS-2AE5223TI-A

DS-2AE5223TI-A
Giá bán: 18.970.000

DS-2AE7230TI-A

DS-2AE7230TI-A
Giá bán: 23.770.000

DS-2CD1201D-I3

DS-2CD1201D-I3
Giá bán: 1.500.000

DS-2CD1201-I3

DS-2CD1201-I3
Giá bán: 1.360.000

DS-2CD1201D-I5

DS-2CD1201D-I5
Giá bán: 1.720.000

DS-2CD1201-I5

DS-2CD1201-I5
Giá bán: 1.930.000

DS-2CD1301D-I

DS-2CD1301D-I
Giá bán: 1.500.000

DS-2CD1301-I

DS-2CD1301-I
Giá bán: 1.360.000

DS-2CD1002D-I

DS-2CD1002D-I
Giá bán: 1.860.000

DS-2CD1221-I3

DS-2CD1221-I3
Giá bán: 1.790.000

DS-2CD1321-I

DS-2CD1321-I
Giá bán: 1.790.000

DS-2CD2020F-I

DS-2CD2020F-I
Giá bán: 2.660.000

DS-2CD2020F-IW

DS-2CD2020F-IW
Giá bán: 3.000.000

DS-2CD2042WD-I

DS-2CD2042WD-I
Giá bán: 4.300.000

DS-2CD2120F-I

DS-2CD2120F-I
Giá bán: 2.660.000

DS-2CD2120F-IW

DS-2CD2120F-IW
Giá bán: 3.000.000

DS-2CD2120F-IWS

DS-2CD2120F-IWS
Giá bán: 3.270.000

DS-2CD2142FWD-I

DS-2CD2142FWD-I
Giá bán: 4.090.000

DS-2CD2142FWD-IWS

DS-2CD2142FWD-IWS
Giá bán: 5.110.000

DS-2CD2522FWD-I

DS-2CD2522FWD-I
Giá bán: 5.110.000

DS-2CD2522FWD-IW

DS-2CD2522FWD-IW
Giá bán: 5.520.000

DS-2CD2522FWD-IWS

DS-2CD2522FWD-IWS
Giá bán: 5.860.000

DS-2CD2542FWD-I

DS-2CD2542FWD-I
Giá bán: 5.520.000

DS-2CD2542FWD-IW

DS-2CD2542FWD-IW
Giá bán: 6.000.000

DS-2CD2542FWD-IWS

DS-2CD2542FWD-IWS
Giá bán: 6.340.000

DS-2CD2T22WD-I8

DS-2CD2T22WD-I8
Giá bán: 4.800.000

DS-2CD2322WD-I

DS-2CD2322WD-I
Giá bán: 4.220.000

DS-2CD2342WD-I

DS-2CD2342WD-I
Giá bán: 5.440.000

DS-2CD2Q10FD-IW

DS-2CD2Q10FD-IW
Giá bán: 4.090.000

DS-2CD2420F-IW

DS-2CD2420F-IW
Giá bán: 2.660.000

DS-2CD2442FWD-IW

DS-2CD2442FWD-IW
Giá bán: 4.230.000

DS-2CD2620F-I

DS-2CD2620F-I
Giá bán: 5.450.000

DS-2CD2620F-IS

DS-2CD2620F-IS
Giá bán: 5.860.000

DS-2CD2642FWD-I

DS-2CD2642FWD-I
Giá bán: 7.980.000

DS-2CD2642FWD-IZ

DS-2CD2642FWD-IZ
Giá bán: 9.070.000

DS-2CD2642FWD-IZS

DS-2CD2642FWD-IZS
Giá bán: 9.340.000

DS-2CD2720F-I

DS-2CD2720F-I
Giá bán: 5.730.000

DS-2CD2742FWD-I

DS-2CD2742FWD-I
Giá bán: 8.110.000

DS-2CD2742FWD-IZ

DS-2CD2742FWD-IZ
Giá bán: 9.200.000

DS-2CD2742FWD-IZS

DS-2CD2742FWD-IZS
Giá bán: 9.550.000

DS-2CD2942F-I

DS-2CD2942F-I
Giá bán: 10.090.000

DS-2CD2955FWD-I

DS-2CD2955FWD-I
Giá bán: 12.140.000

DS-2CD2955FWD-IS

DS-2CD2955FWD-IS
Giá bán: 12.410.000

DS-2CD6362F-I

DS-2CD6362F-I
Giá bán: 18.070.000

DS-2CD6424FWD-10(20)

DS-2CD6424FWD-10(20)
Giá bán: 10.980.000

DS-2CD2025FHWD-I

DS-2CD2025FHWD-I
Giá bán: 4.770.000

DS-2CD2125FHWD-I

DS-2CD2125FHWD-I
Giá bán: 4.910.000

DS-2CD2T25FHWD-I8

DS-2CD2T25FHWD-I8
Giá bán: 5.590.000

DS-2CD2325FHWD-I

DS-2CD2325FHWD-I
Giá bán: 4.840.000

DS-2CD2055FWD-I

DS-2CD2055FWD-I
Giá bán: 5.390.000

DS-2CD2085FWD-I

DS-2CD2085FWD-I
Giá bán: 7.500.000

DS-2CD2155FWD-I

DS-2CD2155FWD-I
Giá bán: 5.590.000

DS-2CD2155FWD-IS

DS-2CD2155FWD-IS
Giá bán: 5.860.000

DS-2CD2185FWD-I

DS-2CD2185FWD-I
Giá bán: 7.640.000

DS-2CD2T55FWD-I8

DS-2CD2T55FWD-I8
Giá bán: 6.270.000

DS-2CD2T85FWD-I8

DS-2CD2T85FWD-I8
Giá bán: 8.390.000

DS-2CD2355FWD-I

DS-2CD2355FWD-I
Giá bán: 5.450.000

DS-2CD2385FWD-I

DS-2CD2385FWD-I
Giá bán: 7.640.000

DS-2CD2755FWD-IZ

DS-2CD2755FWD-IZ
Giá bán: 11.110.000

DS-2DE7220IW-AE

DS-2DE7220IW-AE
Giá bán: 21.340.000

DS-2DE7230IW-AE

DS-2DE7230IW-AE
Giá bán: 27.140.000
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật
Chi nhánh Quận Tân Phú

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012

0938867477