Camera Etech

Camera ETC- 112CVI

Camera ETC- 112CVI
Giá bán: 800.000

Camera ETC- 341CVI

Camera ETC- 341CVI
Giá bán: 800.000

Camera ETC- 3402CVI

Camera ETC- 3402CVI
Giá bán: 900.000

Camera ETC - 808CVI

Camera ETC - 808CVI
Giá bán: 18.700.000

Camera ETC 114CVI

Camera ETC 114CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera ETC 342CVI

Camera ETC 342CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera ETC- 3702CVI

Camera ETC- 3702CVI
Giá bán: 1.650.000

Camera ETC - 353CVI

Camera ETC - 353CVI
Giá bán: 1.450.000

Camera ETC - 3902CVI

Camera ETC - 3902CVI
Giá bán: 1.760.000

Camera ETC - 3502CVI

Camera ETC - 3502CVI
Giá bán: 1.760.000

Camera ETC-2K111CVI

Camera ETC-2K111CVI
Giá bán: 1.900.000

Camera ETC-2K112CVI

Camera ETC-2K112CVI
Giá bán: 1.900.000

Camera KX-2K113CVI

Camera KX-2K113CVI
Giá bán: 2.300.000

Camera ETC-2K114CVI

Camera ETC-2K114CVI
Giá bán: 2.100.000

Camera ETC-2K103CVI

Camera ETC-2K103CVI
Giá bán: 2.900.000

Camera ETC-2K104CVI

Camera ETC-2K104CVI
Giá bán: 2.800.000

Camera ETC-2K101CVI

Camera ETC-2K101CVI
Giá bán: 2.600.000

Camera ETC-2K102CVI

Camera ETC-2K102CVI
Giá bán: 2.600.000

Camera ETC-110AHD

Camera ETC-110AHD
Giá bán: 750.000

Camera ETC-122AHD

Camera ETC-122AHD
Giá bán: 950.000

Camera ETC 1302AHD

Camera ETC 1302AHD
Giá bán: 1.590.000

Camera ETC 113AHD

Camera ETC 113AHD
Giá bán: 1.100.000

Camera ETC - 510AHD

Camera ETC - 510AHD
Giá bán: 1.500.000

Camera ETC-113AHD

Camera ETC-113AHD
Giá bán: 1.400.000

Camera ETC - 512AHD

Camera ETC - 512AHD
Giá bán: 1.300.000

Camera ETC - 513AHD

Camera ETC - 513AHD
Giá bán: 1.800.000

Camera ETC-1123AHD

Camera ETC-1123AHD
Giá bán: 1.100.000

Camera ETC-114AHD

Camera ETC-114AHD
Giá bán: 950.000

Camera ETC-1402AHD

Camera ETC-1402AHD
Giá bán: 1.300.000

Camera ETC 117AHD

Camera ETC 117AHD
Giá bán: 1.600.000

Camera ETC-118AHD

Camera ETC-118AHD
Giá bán: 1.550.000

Camera ETC 119AHD

Camera ETC 119AHD
Giá bán: 1.100.000

Camera ETC 1129AHD

Camera ETC 1129AHD
Giá bán: 1.500.000

Camera ETC - 801AHD

Camera ETC - 801AHD
Giá bán: 9.020.000

Camera ETC - 805AHD

Camera ETC - 805AHD
Giá bán: 17.380.000

Camera IP ETC-714IP

Camera IP ETC-714IP
Giá bán: 1.450.000

Camera IP ETC-715IPSW

Camera IP ETC-715IPSW
Giá bán: 1.400.000

Camera IP ETC 716IPSW

Camera IP ETC 716IPSW
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-101IP

Camera IP ETC-101IP
Giá bán: 1.520.000

Camera IP ETC-102IP

Camera IP ETC-102IP
Giá bán: 1.520.000

Camera IP ETC-111IP

Camera IP ETC-111IP
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-112IP

Camera IP ETC-112IP
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-105IP

Camera IP ETC-105IP
Giá bán: 4.300.000

Camera IP ETC-104IP

Camera IP ETC-104IP
Giá bán: 4.300.000

Camera IP ETC-131WIP

Camera IP ETC-131WIP
Giá bán: 2.780.000

Camera IP ETC-132WIP

Camera IP ETC-132WIP
Giá bán: 2.980.000

Camera IP ETC-102WPIP

Camera IP ETC-102WPIP
Giá bán: 5.360.000

Camera IP ETC-201IP

Camera IP ETC-201IP
Giá bán: 2.040.000

ETC-202IP

ETC-202IP
Giá bán: 2.040.000

Camera IP ETC-220WIP

Camera IP ETC-220WIP
Giá bán: 4.200.000

Camera IP ETC-230IP

Camera IP ETC-230IP
Giá bán: 4.200.000

Camera IP ETC-230AIP

Camera IP ETC-230AIP
Giá bán: 4.800.000

Camera IP ETC-250IP

Camera IP ETC-250IP
Giá bán: 5.900.000

Camera IP ETC-301IP

Camera IP ETC-301IP
Giá bán: 2.420.000

Camera IP ETC-302IP

Camera IP ETC-302IP
Giá bán: 2.420.000

Camera IP ETC-310WIP

Camera IP ETC-310WIP
Giá bán: 3.900.000

Camera IP ETC-311WIP

Camera IP ETC-311WIP
Giá bán: 3.900.000

Camera IP ETC-304IP

Camera IP ETC-304IP
Giá bán: 4.980.000

Camera IP ETC-303IP

Camera IP ETC-303IP
Giá bán: 6.580.000

Camera IP ETC-401IP

Camera IP ETC-401IP
Giá bán: 4.400.000

Camera IP ETC-402IP

Camera IP ETC-402IP
Giá bán: 4.400.000

Camera IP ETC-403IP

Camera IP ETC-403IP
Giá bán: 5.900.000

Camera IP ETC-420IP

Camera IP ETC-420IP
Giá bán: 5.600.000

Camera IP ETC-405IP

Camera IP ETC-405IP
Giá bán: 9.600.000đ

Camera IP ETC-440IP

Camera IP ETC-440IP
Giá bán: 9.600.000đ

Camera IP ETC-802IP

Camera IP ETC-802IP
Giá bán: 7.800.000đ

Camera IP ETC-805IP

Camera IP ETC-805IP
Giá bán: 7.800.000đ

Camera IP ETC-2014IP

Camera IP ETC-2014IP
Giá bán: 25.600.000đ

Camera IP ETC-5040IP

Camera IP ETC-5040IP
Giá bán: 8.500.000đ

Camera IP ETC-301HWIP

Camera IP ETC-301HWIP
Giá bán: 4.300.000đ

Camera IP ETC-103HWIP

Camera IP ETC-103HWIP
Giá bán: 3.780.000đ

Camera IP ETC-3010WIP

Camera IP ETC-3010WIP
Giá bán: 2.500.000đ

Camera IP ETC-1030WIP

Camera IP ETC-1030WIP
Giá bán: 2.140.000đ

Camera IP ETC-802PIP

Camera IP ETC-802PIP
Giá bán: 16.500.000đ

Camera IP ETC-270eNIP

Camera IP ETC-270eNIP
Giá bán: 13.800.000đ

Camera IP ETC-270sNIP

Camera IP ETC-270sNIP
Giá bán: 5.900.000đ

Camera IP ETC-260IPN

Camera IP ETC-260IPN
Giá bán: 19.800.000đ

Bàn điều khiển camera IP

Bàn điều khiển camera IP
Giá bán: 8.800.000đ
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật
Chi nhánh Quận Tân Phú

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012

0938867477