Đầu ghi hình HIKVISION

DS-7216HGHI-F1

DS-7216HGHI-F1
Giá bán: 3.940.000

DS-7208HGHI-F1

DS-7208HGHI-F1
Giá bán: 2.330.000

DS-7204HGHI-F1

DS-7204HGHI-F1
Giá bán: 1.850.000

DS-7116HGHI-F1

DS-7116HGHI-F1
Giá bán: 3.860.000

DS-7108HGHI-F1

DS-7108HGHI-F1
Giá bán: 2.250.000

DS-7104HGHI-F1

DS-7104HGHI-F1
Giá bán: 1.770.000

DS-7324HGHI-SH

DS-7324HGHI-SH
Giá bán: 25.800.000đ

DS-7332HGHI-SH

DS-7332HGHI-SH
Giá bán: 30.500.000đ

DS-7304HQHI-K4

DS-7304HQHI-K4
Giá bán: 11.370.000đ

DS-7308HQHI-K4

DS-7308HQHI-K4
Giá bán: 14.510.000đ

DS-7304HUHI-K4

DS-7304HUHI-K4
Giá bán: 14.510.000đ

DS-7308HUHI-K4

DS-7308HUHI-K4
Giá bán: 19.990.000đ

DS-7316HUHI-K4

DS-7316HUHI-K4
Giá bán: 25.800.000đ

DS-8104HQHI-F8/N

DS-8104HQHI-F8/N
Giá bán: 38.810.000đ

DS-8108HQHI-F8/N

DS-8108HQHI-F8/N
Giá bán: 42.260.000đ

DS-8116HQHI-F8/N

DS-8116HQHI-F8/N
Giá bán: 45.870.000đ

DS-8124HGHI-SH

DS-8124HGHI-SH
Giá bán: 53.320.000đ

DS-8132HGHI-SH

DS-8132HGHI-SH
Giá bán: 61.550.000đ

DS-7616HI-ST

DS-7616HI-ST
Giá bán: 13.720.000đ

DS-7604HUHI-F1/N

DS-7604HUHI-F1/N
Giá bán: 5.410.000đ

DS-7608HUHI-F2/N

DS-7608HUHI-F2/N
Giá bán: 9.800.000đ

DS-7616HUHI-F2/N

DS-7616HUHI-F2/N
Giá bán: 15.600.000đ

DS-7604NI-E1

DS-7604NI-E1
Giá bán: 3.530.000đ

DS-7604NI-K1

DS-7604NI-K1
Giá bán: 4.000.000đ

DS-7604NI-K1/4P

DS-7604NI-K1/4P
Giá bán: 5.650.000đ

DS-7608NI-E1

DS-7608NI-E1
Giá bán: 3.760.000đ

DS-7608NI-E2

DS-7608NI-E2
Giá bán: 4.780.000đ

DS-7608NI-K2

DS-7608NI-K2
Giá bán: 6.510.000đ

DS-7608NI-K2/8P

DS-7608NI-K2/8P
Giá bán: 9.720.00đ

DS-7616NI-E1

DS-7616NI-E1
Giá bán: 4.470.000đ

DS-7616NI-E2

DS-7616NI-E2
Giá bán: 5.330.000đ

DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2
Giá bán: 7.290.000đ

DS-7616NI-K2/16P

DS-7616NI-K2/16P
Giá bán: 13.020.000đ

DS-7632NI-K2

DS-7632NI-K2
Giá bán: 9.410.000đ

DS-7604NI-E1/4P

DS-7604NI-E1/4P
Giá bán: 5.180.000đ

DS-7608NI-E2/8P

DS-7608NI-E2/8P
Giá bán: 8.150.000đ

DS-7616NI-E2/8P

DS-7616NI-E2/8P
Giá bán: 8.550.000đ

DS-7716NI-E4 

DS-7716NI-E4 
Giá bán: 10.040.000đ

DS-7732NI-E4

DS-7732NI-E4
Giá bán: 13.020.000Dđ

DS-7716NI-E4/16P

DS-7716NI-E4/16P
Giá bán: 15.600.000đ

DS-7716NI-K4 

DS-7716NI-K4 
Giá bán: 11.450.000đ

DS-7732NI-K4

DS-7732NI-K4
Giá bán: 14.740.000đ

DS-7716NI-I4

DS-7716NI-I4
Giá bán: 17.490.000đ

DS-7732NI-I4

DS-7732NI-I4
Giá bán: 20.780.000đ

DS-7716NI-I4/16P

DS-7716NI-I4/16P
Giá bán: 23.050.000đ

Đầu ghi hình DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình DS-9632NI-I8
Giá bán: 46.810.000đ

Đầu ghi hình DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình DS-9664NI-I8
Giá bán: 63.890.000đ

Đầu ghi hình DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình DS-9632NI-I16
Giá bán: 64.770.000đ

Đầu ghi hình DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình DS-9664NI-I16
Giá bán: 104.990.000đ
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật
Chi nhánh Quận Tân Phú

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012

0938867477