SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

DS-7304HQHI-K4

DS-7304HQHI-K4
Giá bán: 11.370.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.000.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.200.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.500.000đ

CCTV-2008CVI

CCTV-2008CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1308CVI

CCTV-1308CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1008CVI

CCTV-1008CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-2004CVI

CCTV-2004CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1304CVI

CCTV-1304CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1302CVI

CCTV-1302CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV 2002CVI

CCTV 2002CVI
Giá bán: 0 KHUYẾN MÃI 0

CCTV 1004CVI

CCTV 1004CVI
Giá bán: 7100000 KHUYẾN MÃI 5900000

CCTV-1002CVI

CCTV-1002CVI
Giá bán: 7200000 KHUYẾN MÃI 5900000Đ

CCTV 1122CVI

CCTV 1122CVI
Giá bán: 5.000.000đ khuyến mãi còn 2.500.000đ

CCTV 2111CVI

CCTV 2111CVI
Giá bán: 7.950.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 0111AHD

CCTV 0111AHD
Giá bán: 6.000.000 đồng Giá Khuyến mãi:2.700.000 đồng

CCTV 113AHD

CCTV 113AHD
Giá bán: 6.400.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 114AHDH

CCTV 114AHDH
Giá bán: 8.300.000 đồng Giá Khuyến mãi: 4.000.000 đồng

CCTV 0221AHD

CCTV 0221AHD
Giá bán: 7.900.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 0223AHD

CCTV 0223AHD
Giá bán: 9.000.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.500.000 đồng

CCTV 0224AHDH

CCTV 0224AHDH
Giá bán: 10.000.000 đồng Giá Khuyến mãi: 4.200.000 đồng
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Camera Vantech VP-222TVI

Camera Vantech VP-222TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-221TVI

Camera Vantech VP-221TVI
Giá bán: 880.000

Camera Vantech VP-223TVI

Camera Vantech VP-223TVI
Giá bán: 1.600.000

Camera Vantech VP-225TVI

Camera Vantech VP-225TVI
Giá bán: 2.400.000

Camera Vantech VP-1005TVI

Camera Vantech VP-1005TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-1006TVI

Camera Vantech VP-1006TVI
Giá bán: 1.400.000

Camera Vantech VP-315TVI

Camera Vantech VP-315TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-316TVI

Camera Vantech VP-316TVI
Giá bán: 1.600.000

Camera Vantech VP-317TVI

Camera Vantech VP-317TVI
Giá bán: 1.300.000

Camera Vantech VP-318TVI

Camera Vantech VP-318TVI
Giá bán: 1.800.000

Camera Vantech VP-111TVI

Camera Vantech VP-111TVI
Giá bán: 1.100.000

Camera Vantech VP-113TVI

Camera Vantech VP-113TVI
Giá bán: 1.400.000

Camera Vantech VP-310TVI

Camera Vantech VP-310TVI
Giá bán: 795.000

Camera Vantech VP- 313TVI

Camera Vantech VP- 313TVI
Giá bán: 990.000

Camera Vantech VP-314TVI

Camera Vantech VP-314TVI
Giá bán: 1.300.000

Camera Vantech VP-1007T

Camera Vantech VP-1007T
Giá bán: 890.000

Camera Vantech VP-1008T

Camera Vantech VP-1008T
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-281TVI

Camera Vantech VP-281TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-282TVI

Camera Vantech VP-282TVI
Giá bán: 1.700.000

Camera Vantech VP-155TVI

Camera Vantech VP-155TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-156TVI

Camera Vantech VP-156TVI
Giá bán: 1.800.000

Camera Vantech VP-291TVI

Camera Vantech VP-291TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-292TVI

Camera Vantech VP-292TVI
Giá bán: 1.600.000

Camera Vantech VP-311TVI

Camera Vantech VP-311TVI
Giá bán: 1.300.000

Camera Vantech VP-312TVI

Camera Vantech VP-312TVI
Giá bán: 1.700.000

Camera Vantech VP-151TVI

Camera Vantech VP-151TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-153TVI

Camera Vantech VP-153TVI
Giá bán: 1.500.000

Camera Vantech VP-1133TVI

Camera Vantech VP-1133TVI
Giá bán: 1.600.000

Camera Vantech VP-161TVI

Camera Vantech VP-161TVI
Giá bán: 1.500.000

Camera Vantech VP-163TVI

Camera Vantech VP-163TVI
Giá bán: 1.900.000

Camera Vantech VP-121TVI

Camera Vantech VP-121TVI
Giá bán: 1.200.000

Camera Vantech VP-123TVI

Camera Vantech VP-123TVI
Giá bán: 1.600.000

Camera Vantech VP-124TVI

Camera Vantech VP-124TVI
Giá bán: 2.000.000

Camera Vantech VP-125TVI

Camera Vantech VP-125TVI
Giá bán: 2.800.000

Camera Vantech VP-133TVI

Camera Vantech VP-133TVI
Giá bán: 1.700.000

Camera Vantech VP-135TVI

Camera Vantech VP-135TVI
Giá bán: 2.800.000

Camera Vantech VP-143TVI

Camera Vantech VP-143TVI
Giá bán: 2.000.000

Camera Vantech VP-145TVI

Camera Vantech VP-145TVI
Giá bán: 3.400.000

Camera Vantech VP-233TVI

Camera Vantech VP-233TVI
Giá bán: 2.600.000

Camera Vantech VP-234TVI

Camera Vantech VP-234TVI
Giá bán: 2.900.000

Camera Vantech VP-263TVI

Camera Vantech VP-263TVI
Giá bán: 2.900.000

Camera Vantech VP-150TVI

Camera Vantech VP-150TVI
Giá bán: 880.000

Camera Vantech VP-271TVI

Camera Vantech VP-271TVI
Giá bán: 2.600.000

Camera Vantech VP-273TVI

Camera Vantech VP-273TVI
Giá bán: 2.900.000

Camera VP-409ST

Camera VP-409ST
Giá bán: 2.800.000

Camera VP-410ST

Camera VP-410ST
Giá bán: 3.200.000

Camera VP-403ST

Camera VP-403ST
Giá bán: 2.400.000

Camera VP-404ST

Camera VP-404ST
Giá bán: 2.800.000

Camera VP-405ST

Camera VP-405ST
Giá bán: 2.600.000

Camera VP-406ST

Camera VP-406ST
Giá bán: 2.980.000

Camera VP-100A

Camera VP-100A
Giá bán: 1.500.000

Camera VP-200A

Camera VP-200A
Giá bán: 1.500.000

Camera VT-1005AHDM

Camera VT-1005AHDM
Giá bán: 1.200.000

Camera VT-1006AHDH

Camera VT-1006AHDH
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-103AHDM

Camera VP-103AHDM
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-104AHDH

Camera VP-104AHDH
Giá bán: 1.580.000

Camera VP-105AHDM

Camera VP-105AHDM
Giá bán: 1.300.000

Camera VP-106AHDH

Camera VP-106AHDH
Giá bán: 1.750.000

Camera VP-1113AHD

Camera VP-1113AHD
Giá bán: 1.300.000

Camera VP-1123AHD

Camera VP-1123AHD
Giá bán: 1.500.000

Camera VP-1133AHD

Camera VP-1133AHD
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-301AHDM

Camera VP-301AHDM
Giá bán: 9.900.000

Camera VP-311AHDH

Camera VP-311AHDH
Giá bán: 12.000.000

Camera VP-306AHDM

Camera VP-306AHDM
Giá bán: 13.000.000

Camera VP-307AHDH

Camera VP-307AHDH
Giá bán: 15.000.000

Camera VP-229AHDH

Camera VP-229AHDH
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-111AHDM

Camera VP-111AHDM
Giá bán: 690.000

Camera VP-150AHDM

Camera VP-150AHDM
Giá bán: 880.000

Camera VP-266AHDM

Camera VP-266AHDM
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-112AHDM

Camera VP-112AHDM
Giá bán: 1.100.000

Camera VP-113AHDM

Camera VP-113AHDM
Giá bán: 1.500.000

Camera VP-114AHDH

Camera VP-114AHDH
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-115AHDH

Camera VP-115AHDH
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-225AHDM

Camera VP-225AHDM
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-226AHDM

Camera VP-226AHDM
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-227AHDH

Camera VP-227AHDH
Giá bán: 1.900.000

Camera VP-221AHDM

Camera VP-221AHDM
Giá bán: 880.000

Camera VP-116AHDM

Camera VP-116AHDM
Giá bán: 1.100.000

Camera VP-117AHDM

Camera VP-117AHDM
Giá bán: 1.500.000

Camera VP-118AHDH

Camera VP-118AHDH
Giá bán: 1.750.000

Camera VP-223AHDM

Camera VP-223AHDM
Giá bán: 1.900.000

Camera VP-224AHDH

Camera VP-224AHDH
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-225AHDH

Camera VP-225AHDH
Giá bán: 1.990.000

Camera VP-1007A

Camera VP-1007A
Giá bán: 890.000

Camera VP-1008A

Camera VP-1008A
Giá bán: 1.500.000

Camera VP-121AHDL/M

Camera VP-121AHDL/M
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-122AHDM

Camera VP-122AHDM
Giá bán: 1.300.000

Camera VP-123AHDM

Camera VP-123AHDM
Giá bán: 1.700.000

Camera VP-124AHDH

Camera VP-124AHDH
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-131AHDL/M

Camera VP-131AHDL/M
Giá bán: 1.300.000

Camera VP-132AHDM

Camera VP-132AHDM
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-133AHDM

Camera VP-133AHDM
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-141AHDL/M

Camera VP-141AHDL/M
Giá bán: 1.700.000

Camera VP-142AHDM

Camera VP-142AHDM
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-143AHDM

Camera VP-143AHDM
Giá bán: 2.000.000

Camera VP-144AHDH

Camera VP-144AHDH
Giá bán: 2.200.000

Camera VP-145AHDH

Camera VP-145AHDH
Giá bán: 2.500.000

Camera VP-151AHDL/M

Camera VP-151AHDL/M
Giá bán: 1.100.000

Camera VP-152AHDM

Camera VP-152AHDM
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-153AHDM

Camera VP-153AHDM
Giá bán: 1.650.000

Camera VP-154AHDH

Camera VP-154AHDH
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-155AHDH

Camera VP-155AHDH
Giá bán: 1.900.000

Camera VP-125AHDH

Camera VP-125AHDH
Giá bán: 2.000.000

Camera VP-134AHDH

Camera VP-134AHDH
Giá bán: 1.900.000

Camera VP-135AHDH

Camera VP-135AHDH
Giá bán: 2.100.000

Camera VP-155AHDM

Camera VP-155AHDM
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-156AHDH

Camera VP-156AHDH
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-162AHDM

Camera VP-162AHDM
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-163AHDM

Camera VP-163AHDM
Giá bán: 1.500.000

Camera VP-164AHDH

Camera VP-164AHDH
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-172AHDM

Camera VP-172AHDM
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-173AHDM

Camera VP-173AHDM
Giá bán: 1.650.000

Camera VP-174AHDH

Camera VP-174AHDH
Giá bán: 1.980.000

Camera VP-262AHDM

Camera VP-262AHDM
Giá bán: 2.500.000

Camera VP-263AHDM

Camera VP-263AHDM
Giá bán: 2.500.000

Camera VP-264AHDH

Camera VP-264AHDH
Giá bán: 2.800.000

Camera VP-232AHDM

Camera VP-232AHDM
Giá bán: 3.800.000

Camera VP-233AHDM

Camera VP-233AHDM
Giá bán: 2.600.000

Camera VP-234AHDH

Camera VP-234AHDH
Giá bán: 2.980.000

Camera VP-235AHDH

Camera VP-235AHDH
Giá bán: 3.400.000

Camera VP-401SA

Camera VP-401SA
Giá bán: 2.800.000

Camera VP-402SA

Camera VP-402SA
Giá bán: 3.200.000

Camera VP-407SA

Camera VP-407SA
Giá bán: 2.500.000

Camera VP-408SA

Camera VP-408SA
Giá bán: 2.900.000

Camera VP-409SA

Camera VP-409SA
Giá bán: 2.800.000

Camera VP-410SA

Camera VP-410SA
Giá bán: 3.200.000

Camera VP-403SA

Camera VP-403SA
Giá bán: 2.400.000

Camera VP-404SA

Camera VP-404SA
Giá bán: 2.800.000

Camera VP-2167AHD

Camera VP-2167AHD
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-281AHDM

Camera VP-281AHDM
Giá bán: 990.000

Camera VP-282AHDM

Camera VP-282AHDM
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-283AHDH

Camera VP-283AHDH
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-291AHDM

Camera VP-291AHDM
Giá bán: 1.100.000

Camera VP-292AHDM

Camera VP-292AHDM
Giá bán: 1.300.000

Camera VP-293AHDH

Camera VP-293AHDH
Giá bán: 1.700.000

Camera VT-1005CVI

Camera VT-1005CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera VT-1006CVI

Camera VT-1006CVI
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-301CVI

Camera VP-301CVI
Giá bán: 9.500.000

Camera VP-302CVI

Camera VP-302CVI
Giá bán: 12.000.000

Camera VP-119CVI

Camera  VP-119CVI
Giá bán: 1.350.000

Camera VP-109CVI

Camera VP-109CVI
Giá bán: 990.000

Camera VP-306CVI

Camera VP-306CVI
Giá bán: 12.500.000

Camera VP-307CVI

Camera VP-307CVI
Giá bán: 15.000.000

Camera VP-221CVI

Camera VP-221CVI
Giá bán: 1.750.000

Camera VP-222CVI

Camera VP-222CVI
Giá bán: 1.750.000

Camera VP-218CVI

Camera VP-218CVI
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-111CVI

Camera VP-111CVI
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-224CVI

Camera VP-224CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-225CVI

Camera VP-225CVI
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-112CVI

Camera VP-112CVI
Giá bán: 1.400.000

Camera VP 1008C

Camera VP 1008C
Giá bán: 1.400.000

Camera VP 223CVI

Camera VP 223CVI
Giá bán: 880.000

Camera VP-121CVI

Camera VP-121CVI
Giá bán: 790.000

Camera VP-103CVI

Camera VP-103CVI
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-113CVI

Camera VP-113CVI
Giá bán: 1.900.000

Camera VP-131CVI

Camera VP-131CVI
Giá bán: 890.000

Camera VP-132CVI

Camera VP-132CVI
Giá bán: 1.700.000

Camera VP-201CVI

Camera VP-201CVI
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-202CVI

Camera VP-202CVI
Giá bán: 1.980.000

Camera VP-203CVI

Camera VP-203CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera VP-213CVI

Camera VP-213CVI
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-204CVI

Camera VP-204CVI
Giá bán: 1.300.000

Camera VP-214CVI

Camera VP-214CVI
Giá bán: 1.700.000

Camera VP-205CVI

Camera VP-205CVI
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-215CVI

Camera VP-215CVI
Giá bán: 2.200.000

Camera VP-207CVI

Camera VP-207CVI
Giá bán: 2.500.000

Camera VP-233CVI

Camera VP-233CVI
Giá bán: 2.600.000

Camera VP-234CVI

Camera VP-234CVI
Giá bán: 2.980.000

Camera VP-152CH

Camera VP-152CH
Giá bán: 3.300.000

Camera VP-153CH

Camera VP-153CH
Giá bán: 2.800.000

Camera VP-4001IP

Camera VP-4001IP
Giá bán: 9.900.000

Camera VP-4002IP

Camera VP-4002IP
Giá bán: 12.000.000

Camera VP-4003IP

Camera VP-4003IP
Giá bán: 16.000.000

Camera Vantech VT-6300C

Camera Vantech VT-6300C
Giá bán: 2.990.000

Camera Vantech VT-6300B

Camera Vantech VT-6300B
Giá bán: 1.990.000

Camera VP-180S

Camera VP-180S
Giá bán: 1.280.000

Camera VP-184C

Camera VP-184C
Giá bán: 2.950.000

Camera VP-151A

Camera VP-151A
Giá bán: 1.600.000

Camera VP-151C

Camera VP-151C
Giá bán: 2.200.000

Camera vantech VP-152A

Camera vantech VP-152A
Giá bán: 2.200.000

Camera VP-360IP

Camera VP-360IP
Giá bán: 4.990.000

Camera VP-202S

Camera VP-202S
Giá bán: 2.980.000

Camera VP 153A

Camera VP 153A
Giá bán: 1.700.000

Camera VP-4601IR

Camera VP-4601IR
Giá bán: 1.400.000

Camera VP-4602IR

Camera VP-4602IR
Giá bán: 1.800.000

Camera VP-3013WDR

Camera VP-3013WDR
Giá bán: 2.090.000

Camera Hikvision DS-2AE4223T-A3

Camera Hikvision DS-2AE4223T-A3
Giá bán: 13.530.000

DS-2AE5230T-A(A3)

DS-2AE5230T-A(A3)
Giá bán: 18.970.000

DS-2AE4223TI-D

DS-2AE4223TI-D
Giá bán: 13.530.000

DS-2AE5223TI-A

DS-2AE5223TI-A
Giá bán: 18.970.000

DS-2AE7230TI-A

DS-2AE7230TI-A
Giá bán: 23.770.000

DS-2CD1201D-I3

DS-2CD1201D-I3
Giá bán: 1.500.000

DS-2CD1201-I3

DS-2CD1201-I3
Giá bán: 1.360.000

DS-2CD1201D-I5

DS-2CD1201D-I5
Giá bán: 1.720.000

DS-2CD1201-I5

DS-2CD1201-I5
Giá bán: 1.930.000

DS-2CD1301D-I

DS-2CD1301D-I
Giá bán: 1.500.000

DS-2CD1301-I

DS-2CD1301-I
Giá bán: 1.360.000

DS-2CD1002D-I

DS-2CD1002D-I
Giá bán: 1.860.000

DS-2CD1221-I3

DS-2CD1221-I3
Giá bán: 1.790.000

DS-2CD1321-I

DS-2CD1321-I
Giá bán: 1.790.000

DS-2CD2020F-I

DS-2CD2020F-I
Giá bán: 2.660.000

DS-2CD2020F-IW

DS-2CD2020F-IW
Giá bán: 3.000.000

DS-2CD2042WD-I

DS-2CD2042WD-I
Giá bán: 4.300.000

DS-2CD2120F-I

DS-2CD2120F-I
Giá bán: 2.660.000

DS-2CD2120F-IW

DS-2CD2120F-IW
Giá bán: 3.000.000

DS-2CD2120F-IWS

DS-2CD2120F-IWS
Giá bán: 3.270.000

DS-2CD2142FWD-I

DS-2CD2142FWD-I
Giá bán: 4.090.000

DS-2CD2142FWD-IWS

DS-2CD2142FWD-IWS
Giá bán: 5.110.000

DS-2CD2522FWD-I

DS-2CD2522FWD-I
Giá bán: 5.110.000

DS-2CD2522FWD-IW

DS-2CD2522FWD-IW
Giá bán: 5.520.000

DS-2CD2522FWD-IWS

DS-2CD2522FWD-IWS
Giá bán: 5.860.000

DS-2CD2542FWD-I

DS-2CD2542FWD-I
Giá bán: 5.520.000

DS-2CD2542FWD-IW

DS-2CD2542FWD-IW
Giá bán: 6.000.000

DS-2CD2542FWD-IWS

DS-2CD2542FWD-IWS
Giá bán: 6.340.000

DS-2CD2T22WD-I8

DS-2CD2T22WD-I8
Giá bán: 4.800.000

DS-2CD2322WD-I

DS-2CD2322WD-I
Giá bán: 4.220.000

DS-2CD2342WD-I

DS-2CD2342WD-I
Giá bán: 5.440.000

DS-2CD2Q10FD-IW

DS-2CD2Q10FD-IW
Giá bán: 4.090.000

DS-2CD2420F-IW

DS-2CD2420F-IW
Giá bán: 2.660.000

DS-2CD2442FWD-IW

DS-2CD2442FWD-IW
Giá bán: 4.230.000

DS-2CD2620F-I

DS-2CD2620F-I
Giá bán: 5.450.000

DS-2CD2620F-IS

DS-2CD2620F-IS
Giá bán: 5.860.000

DS-2CD2642FWD-I

DS-2CD2642FWD-I
Giá bán: 7.980.000

DS-2CD2642FWD-IZ

DS-2CD2642FWD-IZ
Giá bán: 9.070.000

DS-2CD2642FWD-IZS

DS-2CD2642FWD-IZS
Giá bán: 9.340.000

DS-2CD2720F-I

DS-2CD2720F-I
Giá bán: 5.730.000

DS-2CD2742FWD-I

DS-2CD2742FWD-I
Giá bán: 8.110.000

DS-2CD2742FWD-IZ

DS-2CD2742FWD-IZ
Giá bán: 9.200.000

DS-2CD2742FWD-IZS

DS-2CD2742FWD-IZS
Giá bán: 9.550.000

DS-2CD2942F-I

DS-2CD2942F-I
Giá bán: 10.090.000

DS-2CD2955FWD-I

DS-2CD2955FWD-I
Giá bán: 12.140.000

DS-2CD2955FWD-IS

DS-2CD2955FWD-IS
Giá bán: 12.410.000

DS-2CD6362F-I

DS-2CD6362F-I
Giá bán: 18.070.000

DS-2CD6424FWD-10(20)

DS-2CD6424FWD-10(20)
Giá bán: 10.980.000

DS-2CD2025FHWD-I

DS-2CD2025FHWD-I
Giá bán: 4.770.000

DS-2CD2125FHWD-I

DS-2CD2125FHWD-I
Giá bán: 4.910.000

DS-2CD2T25FHWD-I8

DS-2CD2T25FHWD-I8
Giá bán: 5.590.000

DS-2CD2325FHWD-I

DS-2CD2325FHWD-I
Giá bán: 4.840.000

DS-2CD2055FWD-I

DS-2CD2055FWD-I
Giá bán: 5.390.000

DS-2CD2085FWD-I

DS-2CD2085FWD-I
Giá bán: 7.500.000

DS-2CD2155FWD-I

DS-2CD2155FWD-I
Giá bán: 5.590.000

DS-2CD2155FWD-IS

DS-2CD2155FWD-IS
Giá bán: 5.860.000

DS-2CD2185FWD-I

DS-2CD2185FWD-I
Giá bán: 7.640.000

DS-2CD2T55FWD-I8

DS-2CD2T55FWD-I8
Giá bán: 6.270.000

DS-2CD2T85FWD-I8

DS-2CD2T85FWD-I8
Giá bán: 8.390.000

DS-2CD2355FWD-I

DS-2CD2355FWD-I
Giá bán: 5.450.000

DS-2CD2385FWD-I

DS-2CD2385FWD-I
Giá bán: 7.640.000

DS-2CD2755FWD-IZ

DS-2CD2755FWD-IZ
Giá bán: 11.110.000

DS-2DE7220IW-AE

DS-2DE7220IW-AE
Giá bán: 21.340.000

DS-2DE7230IW-AE

DS-2DE7230IW-AE
Giá bán: 27.140.000

QOB-5004D5

QOB-5004D5
Giá bán: 1.480.000

QOB-5008D5

QOB-5008D5
Giá bán: 2.460.000

QOB-5016D5

QOB-5016D5
Giá bán: 4.620.000

QOB-5032D

QOB-5032D
Giá bán: 19.000.000

QOB-9104PNVR

QOB-9104PNVR
Giá bán: 1.780.000

QOB-9108PNVR

QOB-9108PNVR
Giá bán: 1.980.000

Win- 6004MD5

Win- 6004MD5
Giá bán: 2.280.000

Win- 6008MD5

Win- 6008MD5
Giá bán: 3.400.000

Win- 6004D5

Win- 6004D5
Giá bán: 2.780.000

Win- 6008D5

Win- 6008D5
Giá bán: 4.260.000

Win- 6016D5

Win- 6016D5
Giá bán: 6.740.000

Win- 6216D5

Win- 6216D5
Giá bán: 7.740.000

Win-9004D5

Win-9004D5
Giá bán: 3.380.000

Win-9008D5

Win-9008D5
Giá bán: 5.400.000

Win-9016D5

Win-9016D5
Giá bán: 9.200.000

Win-9216D5

Win-9216D5
Giá bán: 10.500.000

Win-9232D4

Win-9232D4
Giá bán: 17.800.000

Win-9832D4

Win-9832D4
Giá bán: 45.800.000

Win-2K9004D4

Win-2K9004D4
Giá bán: 4.780.000

Win-2K9008D4

Win-2K9008D4
Giá bán: 6.200.000

Win-2K9208D4

Win-2K9208D4
Giá bán: 8.600.000

Win-2K9216D4

Win-2K9216D4
Giá bán: 12.600.000

Win-8404HAHD 2.0

Win-8404HAHD 2.0
Giá bán: 2.180.000

Win-8404AHD 2.0

Win-8404AHD 2.0
Giá bán: 2.580.000

Win-8408AHD 2.0

Win-8408AHD 2.0
Giá bán: 4.700.000

Win-8416AHD 2.0

Win-8416AHD 2.0
Giá bán: 8.300.000

Win-8432TVI

Win-8432TVI
Giá bán: 27.000.000

Win-100NK

Win-100NK
Giá bán: 8.800.000

Win -8304NVR

Win -8304NVR
Giá bán: 2.700.000

Win -8308NVR

Win -8308NVR
Giá bán: 3.060.000

Win -8316NVR

Win -8316NVR
Giá bán: 7.180.000

Win -8332NVR

Win -8332NVR
Giá bán: 9.980.000

Win- 4K8304NVR

Win- 4K8304NVR
Giá bán: 4.380.000

Win- 4K8308NVR

Win- 4K8308NVR
Giá bán: 4.500.000

Win- 4K8316NVR

Win- 4K8316NVR
Giá bán: 5.580.000

Win- 4K8816NVR

Win- 4K8816NVR
Giá bán: 19.900.000

Win- 4K8432NVR

Win- 4K8432NVR
Giá bán: 15.620.000

ETD 704CVIH

ETD 704CVIH
Giá bán: 1.800.000

ETD 704ICVI

ETD 704ICVI
Giá bán: 2.200.000

ETD 708ICVI

ETD 708ICVI
Giá bán: 3.400.000

ETD 708CVI

ETD 708CVI
Giá bán: 4.070.000

ETD 716ICVIH

ETD 716ICVIH
Giá bán: 6.850.000

ETD 716CVI

ETD 716CVI
Giá bán: 8.140.000

ETD 7324CVI

ETD 7324CVI
Giá bán: 16.000.000

ETD 7332CVI

ETD 7332CVI
Giá bán: 18.000.000

ETD 7832CVI

ETD 7832CVI
Giá bán: 45.000.000

ETD 2K804CVI

ETD 2K804CVI
Giá bán: 4.500.000

ETD 2K808CVI

ETD 2K808CVI
Giá bán: 6.200.000

ETD 2K816CVI

ETD 2K816CVI
Giá bán: 8.600.000

ETD 608AHD 5 IN 1

ETD 608AHD 5 IN 1
Giá bán: 3.300.000

ETD 604AHD 5 IN 1

ETD 604AHD 5 IN 1
Giá bán: 1.760.000

ETD - 814AHD

ETD - 814AHD
Giá bán: 3.080.000

ETD - 8116AHD

ETD - 8116AHD
Giá bán: 11.440.000

ETD 916AHD

ETD 916AHD
Giá bán: 5.060.000

ETD 9132AHD

ETD 9132AHD
Giá bán: 14.300.000

ETD-804IP

ETD-804IP
Giá bán: 2.700.000

ETD-808IP

ETD-808IP
Giá bán: 3.060.000

ETD-8016IP

ETD-8016IP
Giá bán: 7.180.000

ETD-4K804IP

ETD-4K804IP
Giá bán: 4.380.000

Camera Dahua HAC-HFW1100SP-S3

Camera Dahua HAC-HFW1100SP-S3
Giá bán: 1.150.000

ETD-4K808IP

ETD-4K808IP
Giá bán: 4.500.000

ETD-4K816IP

ETD-4K816IP
Giá bán: 5.580.000

Camera Dahua HAC-HUM3100BP

Camera Dahua HAC-HUM3100BP
Giá bán: 2.860.000

ETD-4K832IP

ETD-4K832IP
Giá bán: 9.980.000

ETD-4K8816IP

ETD-4K8816IP
Giá bán: 19.900.000

Camera Dahua HAC-HDW1100EMH

Camera Dahua HAC-HDW1100EMH
Giá bán: 1.530.000

Camera Dahua HAC-HDW1100EMP-A

Camera Dahua HAC-HDW1100EMP-A
Giá bán: 1.600.000

ETD-4K9832SIP

ETD-4K9832SIP
Giá bán: 15.620.000

ETD-4K9832IP

ETD-4K9832IP
Giá bán: 23.000.000

Camera Dahua HAC-HFW1100DP

Camera Dahua HAC-HFW1100DP
Giá bán: 1.600.000

Camera Dahua HAC-HFW1200RP-S3

Camera Dahua HAC-HFW1200RP-S3
Giá bán: 1.200.000

ETD-4K9816N3

ETD-4K9816N3
Giá bán: 25.500.000

ETD-4K9832N3

ETD-4K9832N3
Giá bán: 31.800.000

Camera Dahua HAC-HDW1200RP-S3

Camera Dahua HAC-HDW1200RP-S3
Giá bán: 1.200.000

Camera Dahua HAC-HFW1200SP-S3

Camera Dahua HAC-HFW1200SP-S3
Giá bán: 1.340.000

ETD-8014IPW

ETD-8014IPW
Giá bán: 6.040.000

Camera Dahua HAC-HDW1200MP-S3

Camera Dahua HAC-HDW1200MP-S3
Giá bán: 1.250.000

Camera Dahua HAC-HFW1200DP-S3

Camera Dahua HAC-HFW1200DP-S3
Giá bán: 1.920.000

Camera Dahua HAC-HDW2221EMP

Camera Dahua HAC-HDW2221EMP
Giá bán: 2.680.000

Camera Dahua HAC-HDW2221EMP-A

Camera Dahua HAC-HDW2221EMP-A
Giá bán: 2.700.000

Camera Dahua HAC-HFW2231SP

Camera Dahua HAC-HFW2231SP
Giá bán: 2.920.000

Camera Dahua HAC-HDW2231SP

Camera Dahua HAC-HDW2231SP
Giá bán: 2.700.000

Camera Dahua HAC-HFW2231DP

Camera Dahua HAC-HFW2231DP
Giá bán: 3.180.000

Camera Dahua HAC-HDW2231EMP

Camera Dahua HAC-HDW2231EMP
Giá bán: 2.920.000

Camera Dahua HAC-HFW3231EP-Z

Camera Dahua HAC-HFW3231EP-Z
Giá bán: 8.200.000

Camera Dahua HAC-HFW1400RP

Camera Dahua HAC-HFW1400RP
Giá bán: 1.790.000

Camera Dahua HAC-HDW1400RP

Camera Dahua HAC-HDW1400RP
Giá bán: 1.790.000

Camera Dahua HAC-HFW1400SP

Camera Dahua HAC-HFW1400SP
Giá bán: 2.350.000

Camera Dahua HAC-HDW1400MP

Camera Dahua HAC-HDW1400MP
Giá bán: 2.160.000

Camera Dahua HAC-HDW1400EMP

Camera Dahua HAC-HDW1400EMP
Giá bán: 2.350.000

Camera Dahua HAC-HDBW1400EP

Camera Dahua HAC-HDBW1400EP
Giá bán: 2.350.000

Camera Dahua HAC-HFW1400DP

Camera Dahua HAC-HFW1400DP
Giá bán: 2.680.000

CCTV 2CE564C0T

CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.300.000đ Gía khuyến mãi: 3.800.000đ

Camera Dahua HAC-HFW1400TP

Camera Dahua HAC-HFW1400TP
Giá bán: 1.930.000

Camera Dahua HAC-EB2401

Camera Dahua HAC-EB2401
Giá bán: 4.820.000

Camera Dahua HAC-HDW2401EMP

Camera Dahua HAC-HDW2401EMP
Giá bán: 3.250.000

Camera Questek QOB-4161D

Camera Questek QOB-4161D
Giá bán: 600.000

Camera Questek QOB-4162D

Camera Questek QOB-4162D
Giá bán: 700.000

Camera Questek QOB-4163D

Camera Questek QOB-4163D
Giá bán: 880.000

Camera Questek QOB-4181D

Camera Questek QOB-4181D
Giá bán: 680.000

Camera Questek QOB-4182D

Camera Questek QOB-4182D
Giá bán: 780.000

Camera Questek QOB-4183D

Camera Questek QOB-4183D
Giá bán: 940.000

CCTV - 1008CVI

CCTV - 1008CVI
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV - 8100CVI

CCTV - 8100CVI
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV 2CE164C0T

CCTV 2CE164C0T
Giá bán: 5.500.000 Gía Khuyến Mãi:3.800.000đ

CCTV - 1004CVI

CCTV - 1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV 2CE568C0T

CCTV 2CE568C0T
Giá bán: 10.100.000đ Gía Khuyến mãi: 7.800.000đ

CCTV - 4202AHD

CCTV - 4202AHD
Giá bán: 4.500.000đ

Camera Questek QOB-4191D

Camera Questek QOB-4191D
Giá bán: 760.000

CCTV-4100CVI

CCTV-4100CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV 2CE168C0T

CCTV 2CE168C0T
Giá bán: 10.500.000đ Gía Khuyến mãi: 7.800.000đ

CCTV - HDW1008CVI

CCTV - HDW1008CVI
Giá bán: 7.300.000đ

Camera Questek QOB-4192D

Camera Questek QOB-4192D
Giá bán: 880.000

Camera Questek QOB-4193D

Camera Questek QOB-4193D
Giá bán: 1.100.000

CCTV - HFW1008CVI

CCTV - HFW1008CVI
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV - HFW1004CVI

CCTV - HFW1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV - 1128CVI

CCTV - 1128CVI
Giá bán: 8.000.000đ

Camera Questek QOB-1201D

Camera Questek QOB-1201D
Giá bán: 680.000

Camera Questek QOB-1202D

Camera Questek QOB-1202D
Giá bán: 760.000

CCTV 3414CVI

CCTV 3414CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 3418CVI

CCTV - 3418CVI
Giá bán: 8.500.000đ

CCTV - 2K412CVI

CCTV - 2K412CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 6.800.000

CCTV - 2K411CVI

CCTV - 2K411CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 6.800.000

Camera Questek QOB-1203D

Camera Questek QOB-1203D
Giá bán: 860.000

CCTV - 2K128CVI

CCTV - 2K128CVI
Giá bán: 13.000.000đ

Camera Questek QOB-2121D

Camera Questek QOB-2121D
Giá bán: 920.000

CCTV - 2K114CVI

CCTV - 2K114CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 6.800.000

CCTV - 2K118CVI

CCTV - 2K118CVI
Giá bán: 13.000.000đ

CCTV - 2K124CVI

CCTV - 2K124CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 6.800.000

CCTV - 2K811CVI

CCTV - 2K811CVI
Giá bán: 13.000.000đ

Camera Questek QOB-2122D

Camera Questek QOB-2122D
Giá bán: 1.100.000

Camera Questek QOB-2123D

Camera Questek QOB-2123D
Giá bán: 1.260.000

CCTV - 2K812CVI

CCTV - 2K812CVI
Giá bán: 13.000.000đ

CCTV - HDW4140CVI

CCTV - HDW4140CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 6.800.000

CCTV - HDW8140CVI

CCTV - HDW8140CVI
Giá bán: 13.000.000đ

CCTV - HFW1404CVI

CCTV - HFW1404CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 6.800.000

Camera Questek QOB-3701D

Camera Questek QOB-3701D
Giá bán: 1.180.000

Camera Questek QOB-3702D

Camera Questek QOB-3702D
Giá bán: 1.320.000

CCTV - 4204AHD

CCTV - 4204AHD
Giá bán: 6.800.000đ

CCTV - 4224AHD

CCTV - 4224AHD
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 6.800.000

CCTV - HFW1408CVI

CCTV - HFW1408CVI
Giá bán: 13.000.000đ

CCTV - 3424CVI

CCTV - 3424CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 4228AHD

CCTV - 4228AHD
Giá bán: 13.000.000đ

Camera Questek QOB-3703D

Camera Questek QOB-3703D
Giá bán: 1.420.000

CCTV - 4208AHD

CCTV - 4208AHD
Giá bán: 13.000.000đ

Camera Questek QOB-3801D

Camera Questek QOB-3801D
Giá bán: 1.380.000

CCTV - 4114CVI

CCTV - 4114CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 4200CVI

CCTV - 4200CVI
Giá bán: 5.900.000đ

Camera Questek QOB-3802D

Camera Questek QOB-3802D
Giá bán: 1.540.000

Camera Questek QOB-3803D

Camera Questek QOB-3803D
Giá bán: 1.780.000

CCTV - 2004CVI

CCTV - 2004CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2CE564D0T

CCTV 2CE564D0T
Giá bán: 5.900.000đ

Camera Questek QOB-3601D

Camera Questek QOB-3601D
Giá bán: 1.700.000

Camera Questek QOB-3603D

Camera Questek QOB-3603D
Giá bán: 1.900.000

CCTV 2CE164D0T

CCTV 2CE164D0T
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2004AHD

CCTV 2004AHD
Giá bán: 5.500.000

CCTV - HDW1204CVI

CCTV - HDW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - HFW1204CVI

CCTV - HFW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ

Camera Questek QOB-510AHD

Camera Questek QOB-510AHD
Giá bán: 1.440.000

Camera Questek QOB-511C

Camera Questek QOB-511C
Giá bán: 1.160.000

Camera Questek QOB-921IP

Camera Questek QOB-921IP
Giá bán: 1.780.000

Camera Questek QOB-922IP

 Camera Questek QOB-922IP
Giá bán: 2.040.000

Camera Questek QOB-905HW

 Camera Questek QOB-905HW
Giá bán: 1.990.000

Camera Questek QTX-4161AHD

Camera Questek QTX-4161AHD
Giá bán: 800.000

Camera Questek QTX-4162AHD

Camera Questek QTX-4162AHD
Giá bán: 1.040.000

Camera Questek QTX-4163AHD

Camera Questek QTX-4163AHD
Giá bán: 1.340.000

Camera Questek QN-4181AHD

Camera Questek QN-4181AHD
Giá bán: 1.100.000

Camera Questek QN-4182AHD

Camera Questek QN-4182AHD
Giá bán: 1.380.000

Camera Questek QN-4183AHD/H

Camera Questek QN-4183AHD/H
Giá bán: 1.620.000

Camera Questek QTX 3701AHD

Camera Questek QTX 3701AHD
Giá bán: 1.320.000

Camera Questek QTX 3702AHD

Camera Questek QTX 3702AHD
Giá bán: 1.620.000

Camera Questek QTX 3703AHD

Camera Questek QTX 3703AHD
Giá bán: 1.940.000

Camera Questek QN-3701AHD

Camera Questek QN-3701AHD
Giá bán: 1.380.000

Camera Questek QN-3702AHD

Camera Questek QN-3702AHD
Giá bán: 1.700.000

Camera Questek QN-3703AHD/H

Camera Questek QN-3703AHD/H
Giá bán: 2.020.000

Camera Questek QN-3801AHD

Camera Questek QN-3801AHD
Giá bán: 1.580.000

Camera QN-3802AHD

Camera QN-3802AHD
Giá bán: 1.900.000

Camera Questek QN-3803AHD/H

Camera Questek QN-3803AHD/H
Giá bán: 2.160.000

Camera Questek QN-3501AHD

Camera Questek QN-3501AHD
Giá bán: 2.140.000

Camera Questek QN-3502AHD

Camera Questek QN-3502AHD
Giá bán: 2.380.000

Camera Questek QN-3503AHD/H

Camera Questek QN-3503AHD/H
Giá bán: 2.580.000

CCTV - 4216AHD

CCTV - 4216AHD
Giá bán:

Camera Questek QN-3601AHD

Camera Questek QN-3601AHD
Giá bán: 1.980.000

Camera Questek QN-3602AHD

Camera Questek QN-3602AHD
Giá bán: 2.160.000

Camera Questek QN-3603AHD/H

Camera Questek QN-3603AHD/H
Giá bán: 2.380.000

CCTV - 4222AHD

CCTV - 4222AHD
Giá bán: 4.500.000đ

Camera Questek QTX 3710

Camera Questek QTX 3710
Giá bán: 1.460.000

Camera Questek QTX 4110

Camera Questek QTX 4110
Giá bán: 1.040.000

Camera Questek Win- 6121C4

Camera Questek Win- 6121C4
Giá bán: 800.000

Camera Questek Win- 6111C4

Camera Questek Win- 6111C4
Giá bán: 800.000

Camera Questek Win- 6121S4

Camera Questek Win- 6121S4
Giá bán: 820.000

Camera Questek Win- 6111S4

Camera Questek Win- 6111S4
Giá bán: 820.000

Camera Win- 6122C4

Camera Win- 6122C4
Giá bán: 1.120.000

Camera Win- 6112C4

Camera Win- 6112C4
Giá bán: 1.080.000

Camera Win-6132S4

Camera Win-6132S4
Giá bán: 1.480.000

Camera Win- 6123C4

Camera Win- 6123C4
Giá bán: 1.160.000

Camera Win- 6113C4

Camera Win- 6113C4
Giá bán: 1.140.000

Camera Win- 6123S4

Camera Win- 6123S4
Giá bán: 1.300.000

Camera Win- 6113S4

Camera Win- 6113S4
Giá bán: 1.300.000

Camera ETC- 112CVI

Camera ETC- 112CVI
Giá bán: 800.000

Camera ETC- 341CVI

Camera ETC- 341CVI
Giá bán: 800.000

Camera ETC- 3402CVI

Camera ETC- 3402CVI
Giá bán: 900.000

Camera ETC - 808CVI

Camera ETC - 808CVI
Giá bán: 18.700.000

Camera ETC 114CVI

Camera ETC 114CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera ETC 342CVI

Camera ETC 342CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera ETC- 3702CVI

Camera ETC- 3702CVI
Giá bán: 1.650.000

Camera ETC - 353CVI

Camera ETC - 353CVI
Giá bán: 1.450.000

Camera ETC - 3902CVI

Camera ETC - 3902CVI
Giá bán: 1.760.000

Camera ETC - 3502CVI

Camera ETC - 3502CVI
Giá bán: 1.760.000

Camera ETC-2K111CVI

Camera ETC-2K111CVI
Giá bán: 1.900.000

Camera ETC-2K112CVI

Camera ETC-2K112CVI
Giá bán: 1.900.000

Camera KX-2K113CVI

Camera KX-2K113CVI
Giá bán: 2.300.000

Camera ETC-2K114CVI

Camera ETC-2K114CVI
Giá bán: 2.100.000

Camera ETC-2K103CVI

Camera ETC-2K103CVI
Giá bán: 2.900.000

Camera ETC-2K104CVI

Camera ETC-2K104CVI
Giá bán: 2.800.000

Camera ETC-2K101CVI

Camera ETC-2K101CVI
Giá bán: 2.600.000

Camera ETC-2K102CVI

Camera ETC-2K102CVI
Giá bán: 2.600.000

Camera ETC-110AHD

Camera ETC-110AHD
Giá bán: 750.000

Camera ETC-122AHD

Camera ETC-122AHD
Giá bán: 950.000

Camera ETC 1302AHD

Camera ETC 1302AHD
Giá bán: 1.590.000

Camera ETC 113AHD

Camera ETC 113AHD
Giá bán: 1.100.000

Camera ETC - 510AHD

Camera ETC - 510AHD
Giá bán: 1.500.000

Camera ETC-113AHD

Camera ETC-113AHD
Giá bán: 1.400.000

Camera ETC - 512AHD

Camera ETC - 512AHD
Giá bán: 1.300.000

Camera ETC - 513AHD

Camera ETC - 513AHD
Giá bán: 1.800.000

Camera ETC-1123AHD

Camera ETC-1123AHD
Giá bán: 1.100.000

Camera ETC-114AHD

Camera ETC-114AHD
Giá bán: 950.000

Camera ETC-1402AHD

Camera ETC-1402AHD
Giá bán: 1.300.000

Camera ETC 117AHD

Camera ETC 117AHD
Giá bán: 1.600.000

Camera ETC-118AHD

Camera ETC-118AHD
Giá bán: 1.550.000

Camera ETC 119AHD

Camera ETC 119AHD
Giá bán: 1.100.000

Camera ETC 1129AHD

Camera ETC 1129AHD
Giá bán: 1.500.000

Camera ETC - 801AHD

Camera ETC - 801AHD
Giá bán: 9.020.000

Camera ETC - 805AHD

Camera ETC - 805AHD
Giá bán: 17.380.000

Camera IP ETC-714IP

Camera IP ETC-714IP
Giá bán: 1.450.000

Camera IP ETC-715IPSW

Camera IP ETC-715IPSW
Giá bán: 1.400.000

Camera IP ETC 716IPSW

Camera IP ETC 716IPSW
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-101IP

Camera IP ETC-101IP
Giá bán: 1.520.000

Camera IP ETC-102IP

Camera IP ETC-102IP
Giá bán: 1.520.000

Camera IP ETC-111IP

Camera IP ETC-111IP
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-112IP

Camera IP ETC-112IP
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-105IP

Camera IP ETC-105IP
Giá bán: 4.300.000

Camera IP ETC-104IP

Camera IP ETC-104IP
Giá bán: 4.300.000

Camera IP ETC-131WIP

Camera IP ETC-131WIP
Giá bán: 2.780.000

Camera IP ETC-132WIP

Camera IP ETC-132WIP
Giá bán: 2.980.000

Camera IP ETC-102WPIP

Camera IP ETC-102WPIP
Giá bán: 5.360.000

Camera IP ETC-201IP

Camera IP ETC-201IP
Giá bán: 2.040.000

ETC-202IP

ETC-202IP
Giá bán: 2.040.000

Camera IP ETC-220WIP

Camera IP ETC-220WIP
Giá bán: 4.200.000

Camera IP ETC-230IP

Camera IP ETC-230IP
Giá bán: 4.200.000

Camera IP ETC-230AIP

Camera IP ETC-230AIP
Giá bán: 4.800.000

Camera IP ETC-250IP

Camera IP ETC-250IP
Giá bán: 5.900.000

Camera IP ETC-301IP

Camera IP ETC-301IP
Giá bán: 2.420.000

Camera IP ETC-302IP

Camera IP ETC-302IP
Giá bán: 2.420.000

Camera IP ETC-310WIP

Camera IP ETC-310WIP
Giá bán: 3.900.000

Camera IP ETC-311WIP

Camera IP ETC-311WIP
Giá bán: 3.900.000

Camera IP ETC-304IP

Camera IP ETC-304IP
Giá bán: 4.980.000

Camera IP ETC-303IP

Camera IP ETC-303IP
Giá bán: 6.580.000

Camera IP ETC-401IP

Camera IP ETC-401IP
Giá bán: 4.400.000

Camera IP ETC-402IP

Camera IP ETC-402IP
Giá bán: 4.400.000

Camera IP ETC-403IP

Camera IP ETC-403IP
Giá bán: 5.900.000

Camera IP ETC-420IP

Camera IP ETC-420IP
Giá bán: 5.600.000

Camera Win-6133S4

Camera Win-6133S4
Giá bán: 1.700.000

Camera Win-6143S4

Camera Win-6143S4
Giá bán: 1.620.000

Camera Win-6153S4

Camera Win-6153S4
Giá bán: 2.980.000

Camera Win-6124S

Camera Win-6124S
Giá bán: 1.980.000

Camera Win-6114S

Camera Win-6114S
Giá bán: 1.980.000

Camera Win-6134S

Camera Win-6134S
Giá bán: 2.380.000

Camera Win-6144S

Camera Win-6144S
Giá bán: 2.180.000

Camera Win-6154S

Camera Win-6154S
Giá bán: 2.980.000

Camera Win-8207PC

Camera Win-8207PC
Giá bán: 13.000.000

Win-100CK

Win-100CK
Giá bán: 6.800.000

Camera QNV-1631AHD

 Camera QNV-1631AHD
Giá bán: 640.000

Camera Win-932IP

Camera Win-932IP
Giá bán: 2.780.000

Camera Win-9411IP

Camera Win-9411IP
Giá bán: 1.380.000

Camera Win-9211IP

Camera Win-9211IP
Giá bán: 1.640.000

Camera Win-9412IP

Camera Win-9412IP
Giá bán: 1.980.000

Camera Win-9212IP

Camera Win-9212IP
Giá bán: 1.980.000

Camera Win-9413IP

Camera Win-9413IP
Giá bán: 2.020.000

Camera Win-9213IP

Camera Win-9213IP
Giá bán: 2.020.000

Camera Win-9373IP

Camera Win-9373IP
Giá bán: 4.600.000

Camera Win-9503IP

Camera Win-9503IP
Giá bán: 5.900.000

Camera Win-9414IP

Camera Win-9414IP
Giá bán: 2.420.000

Camera Win-9214IP

Camera Win-9214IP
Giá bán: 2.420.000

Camera Win-9415IP

Camera Win-9415IP
Giá bán: 4.400.000

Camera Win-9215IP

Camera Win-9215IP
Giá bán: 4.400.000

Camera Win-913PWN

Camera Win-913PWN
Giá bán: 3.780.000

Camera Win-930PWN

Camera Win-930PWN
Giá bán: 4.300.000

Camera Win-913WN

Camera Win-913WN
Giá bán: 2.140.000

Camera Win-930WN

Camera Win-930WN
Giá bán: 2.500.000

Camera Win- 8207ePN

Camera Win- 8207ePN
Giá bán: 13.800.000

XVR4104C

XVR4104C
Giá bán: 2.490.000

XVR4108C

XVR4108C
Giá bán: 3.810.000

XVR4104HS

XVR4104HS
Giá bán: 3.120.000

XVR4108HS

XVR4108HS
Giá bán: 4.410.000

XVR4116HS

XVR4116HS
Giá bán: 6.870.000

XVR5104HS

XVR5104HS
Giá bán: 3.690.000

XVR5108HS

XVR5108HS
Giá bán: 5.640.000

XVR5116HS

XVR5116HS
Giá bán: 10.710.000

HCVR7104H-4M

HCVR7104H-4M
Giá bán: 4.790.000

HCVR7108H-4M

HCVR7108H-4M
Giá bán: 6.710.000

HCVR7116H-4M

HCVR7116H-4M
Giá bán: 10.520.000

HCVR7216AN-S3

HCVR7216AN-S3
Giá bán: 16.000.000

HCVR7216AN-4M

HCVR7216AN-4M
Giá bán: 14.970.000

XVR5216AN

XVR5216AN
Giá bán: 11.700.000

HCVR4232AN-S3

HCVR4232AN-S3
Giá bán: 17.060.000

XVR4232AN

XVR4232AN
Giá bán: 17.180.000

XVR5232AN

XVR5232AN
Giá bán: Liên hệ

XVR5432L

XVR5432L
Giá bán: 38.000.000

NVR4104HS-4KS2

NVR4104HS-4KS2
Giá bán: 4.800.000

NVR4108HS-4KS2

NVR4108HS-4KS2
Giá bán: 5.010.000

NVR4116HS-4KS2

NVR4116HS-4KS2
Giá bán: 6.050.000

NVR2104HS-S2

NVR2104HS-S2
Giá bán: 2.900.000

NVR2108HS-S2

NVR2108HS-S2
Giá bán: 3.300.000

NVR4104-W

NVR4104-W
Giá bán: 7.100.000

NVR4208-4KS2

NVR4208-4KS2
Giá bán: 8.590.000

NVR4216-4KS2

NVR4216-4KS2
Giá bán: 9.340.000

NVR4232-4KS2

NVR4232-4KS2
Giá bán: 10.900.000

NVR5216-4KS2

NVR5216-4KS2
Giá bán: 14.000.000

NVR5232-4KS2

NVR5232-4KS2
Giá bán: 16.100.000

NVR5416-4KS2

NVR5416-4KS2
Giá bán: 21.500.000

NVR5432-4KS2

NVR5432-4KS2
Giá bán: 23.100.000

NVR5464-4KS2

NVR5464-4KS2
Giá bán: 25.200.000

NVR5832-4KS2

NVR5832-4KS2
Giá bán: 32.200.000

NVR5864-4KS2

NVR5864-4KS2
Giá bán: 36.500.000

NVR608-32-4K

NVR608-32-4K
Giá bán: Liên hệ

NVR608-64-4K

NVR608-64-4K
Giá bán: Liên hệ

Camera Dahua IPC-HFW1120SP-S3

Camera Dahua IPC-HFW1120SP-S3
Giá bán: 2.700.000

Camera Dahua IPC-HDW1120SP-S3

Camera Dahua IPC-HDW1120SP-S3
Giá bán: 2.700.000

Camera Dahua IPC-HFW1220SP-S3

Camera Dahua IPC-HFW1220SP-S3
Giá bán: 3.000.000

Camera Dahua IPC-HDW1220SP-S3

Camera Dahua IPC-HDW1220SP-S3
Giá bán: 3.000.000

Camera Dahua IPC-HDBW1220EP-S

Camera Dahua IPC-HDBW1220EP-S
Giá bán: 3.060.000

Camera Dahua IPC-HFW1320SP-S3

Camera Dahua IPC-HFW1320SP-S3
Giá bán: 3.380.000

Camera Dahua IPC-HDW1320SP-S3

Camera Dahua IPC-HDW1320SP-S3
Giá bán: 3.380.000

Camera Dahua IPC-K35A

Camera Dahua IPC-K35A
Giá bán: 3.840.000

Camera Dahua IPC-HFW4220EP

Camera Dahua IPC-HFW4220EP
Giá bán: 5.940.000

Camera Dahua IPC-HDBW4220EP

Camera Dahua IPC-HDBW4220EP
Giá bán: 5.940.000

Camera Dahua IPC-HDW4220EP

Camera Dahua IPC-HDW4220EP
Giá bán: 5.880.000

Camera Dahua IPC-HFW4120DP

Camera Dahua IPC-HFW4120DP
Giá bán: Liên hệ

Camera Dahua IPC-HFW4220DP

Camera Dahua IPC-HFW4220DP
Giá bán: Liên hệ

Camera Dahua IPC-HFW4421DP

Camera Dahua IPC-HFW4421DP
Giá bán: Liên hệ

Camera Dahua DH-IPC-EBW81200P

Camera Dahua DH-IPC-EBW81200P
Giá bán: Liên hệ

Camera Dahua DH-IPC-K15P

Camera Dahua DH-IPC-K15P
Giá bán: 2.900.000

Camera Dahua DH-IPC-A15P

Camera Dahua DH-IPC-A15P
Giá bán: 4.100.000

Camera Dahua IPC-C15P

Camera Dahua IPC-C15P
Giá bán: 2.300.000

Camera Dahua IPC-C35P

Camera Dahua IPC-C35P
Giá bán: 2.700.000

Camera Dahua IPC-HDBW1120EP-W

Camera Dahua IPC-HDBW1120EP-W
Giá bán: 3.300.000

Camera Dahua IPC-HDBW1320EP-W

Camera Dahua IPC-HDBW1320EP-W
Giá bán: 3.670.000

Camera Dahua DS2130DIP

Camera Dahua DS2130DIP
Giá bán: 1.560.000

Camera Dahua DS2130FIP

Camera Dahua DS2130FIP
Giá bán: 1.560.000

Camera Dahua DS2230FIP

Camera Dahua DS2230FIP
Giá bán: 2.060.000

Camera Dahua DS2230DIP

Camera Dahua DS2230DIP
Giá bán: 2.060.000

Camera Dahua DS2300DIP

Camera Dahua DS2300DIP
Giá bán: 2.460.000

Camera Dahua DS2300FIP

Camera Dahua DS2300FIP
Giá bán: 2.460.000

KX-7104TD5

KX-7104TD5
Giá bán: 2.280.000

KX-7108TD5

KX-7108TD5
Giá bán: 3.400.000

KX-7104D5

KX-7104D5
Giá bán: 2.780.000

KX-7108D5

KX-7108D5
Giá bán: 4.060.000

KX-7116D5

KX-7116D5
Giá bán: 6.380.000

KX-7216D5

KX-7216D5
Giá bán: 7.740.000

KX-7232D4

KX-7232D4
Giá bán: 15.800.000

KX-7232D5

KX-7232D5
Giá bán: 16.200.000

KX-7108TD4

KX-7108TD4
Giá bán: 3.000.000

KX-7216D

KX-7216D
Giá bán: 6.180.000

KX-8104D5

KX-8104D5
Giá bán: 3.180.000

KX-8108D5

KX-8108D5
Giá bán: 4.980.000

KX-8116D5

KX-8116D5
Giá bán: 9.100.000

KX-8216D5

KX-8216D5
Giá bán: 10.500.000

KX-8416D5

KX-8416D5
Giá bán: 17.800.000

KX-8816D5

KX-8816D5
Giá bán: 21.800.000

KX-8232D5

KX-8232D5
Giá bán: 18.200.000

CCTV - 2K122CVI

CCTV - 2K122CVI
Giá bán: 4.500.000đ

KX-8832D

KX-8832D
Giá bán: 44.600.000

CCTV - 2K112CVI

CCTV - 2K112CVI
Giá bán: 4.500.000đ

KX-8832D5

KX-8832D5
Giá bán: 45.800.000

CCTV - 2K211CVI

CCTV - 2K211CVI
Giá bán: 4.500.000đ

KX-2K8104D4

KX-2K8104D4
Giá bán: 4.780.000

CCTV - 2K212CVI

CCTV - 2K212CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - HDW2140CVI

CCTV - HDW2140CVI
Giá bán: 4.500.000đ

KX-2K8108D4

KX-2K8108D4
Giá bán: 6.200.000

KX-2K8208D4

KX-2K8208D4
Giá bán: 8.600.000

KX-2K8216D4

KX-2K8216D4
Giá bán: 12.600.000

KX-8104N2

KX-8104N2
Giá bán: 2.700.000

KX-8108N2

KX-8108N2
Giá bán: 3.060.000

KX-8216N2

KX-8216N2
Giá bán: 7.180.000

KX-4K8104N2

KX-4K8104N2
Giá bán: 4.380.000

KX-4K8108N2

KX-4K8108N2
Giá bán: 4.500.000

KX-4K8116N2

KX-4K8116N2
Giá bán: 5.580.000

CCTV - HFW1402CVI

CCTV - HFW1402CVI
Giá bán: 4.500.000đ

KX-4K8816N2

KX-4K8816N2
Giá bán: 19.900.000

KX-4K8816N3

KX-4K8816N3
Giá bán: 25.500.000

KX-4K8232N2

KX-4K8232N2
Giá bán: 9.980.000

KX-4K8432N2

KX-4K8432N2
Giá bán: 15.620.000

KX-4K8832N2

KX-4K8832N2
Giá bán: 23.000.000

KX-4K8832N3

KX-4K8832N3
Giá bán: 31.800.000

KX-4K8864N3

KX-4K8864N3
Giá bán: 33.800.000

Camera Kbvision KX-1004C4

Camera Kbvision KX-1004C4
Giá bán: 800.000

Camera Kbvision KX-1003C4

Camera Kbvision KX-1003C4
Giá bán: 800.000

Camera Kbvision KX-1002C4

Camera Kbvision KX-1002C4
Giá bán: 810.000

Camera Kbvision KX-1001C4

Camera Kbvision KX-1001C4
Giá bán: 810.000

Camera Kbvision KX-1001S4

Camera Kbvision KX-1001S4
Giá bán: 820.000

Camera Kbvision KX-1002SX4

Camera Kbvision KX-1002SX4
Giá bán: 820.000

Camera Kbvision KX-1011S4

Camera Kbvision KX-1011S4
Giá bán: 920.000

Camera Kbvision KX-1012S4

Camera Kbvision KX-1012S4
Giá bán: 920.000

Camera Kbvision KX-1301C

Camera Kbvision KX-1301C
Giá bán: 1.120.000

Camera Kbvision KX-1302C

Camera Kbvision KX-1302C
Giá bán: 1.080.000

Camera Kbvision KX-1303C4

Camera Kbvision KX-1303C4
Giá bán: 1.480.000

Camera Kbvision KX-2011C4

Camera Kbvision KX-2011C4
Giá bán: 1.160.000

Camera Kbvision KX-2012C4

Camera Kbvision KX-2012C4
Giá bán: 1.140.000

Camera Kbvision KX-2001C4

Camera Kbvision KX-2001C4
Giá bán: 1.220.000

Camera Kbvision KX-2002C4

Camera Kbvision KX-2002C4
Giá bán: 1.220.000

Camera Kbvision KX-2011S4

Camera Kbvision KX-2011S4
Giá bán: 1.300.000

Camera Kbvision KX-2012S4

Camera Kbvision KX-2012S4
Giá bán: 1.300.000

Camera Kbvision KX-2001S4

Camera Kbvision KX-2001S4
Giá bán: 1.380.000

Camera Kbvision KX-2002S4

Camera Kbvision KX-2002S4
Giá bán: 1.380.000

Camera Kbvision KX-2003C4

Camera Kbvision KX-2003C4
Giá bán: 1.700.000

Camera Kbvision KX-2004C4

Camera Kbvision KX-2004C4
Giá bán: 1.620.000

Camera Kbvision KX-2005C

Camera Kbvision KX-2005C
Giá bán: 2.980.000

Camera Kbvision KX-2004MC

Camera Kbvision KX-2004MC
Giá bán: 3.580.000

Camera Kbvision KX-2005MC

Camera Kbvision KX-2005MC
Giá bán: 3.800.000

Camera Kbvision KX-NB2001

Camera Kbvision KX-NB2001
Giá bán: 2.520.000

Camera Kbvision KX-NB2002

Camera Kbvision KX-NB2002
Giá bán: 2.340.000

Camera Kbvision KX-NB2003

Camera Kbvision KX-NB2003
Giá bán: 2.840.000

Camera Kbvision KX-NB2004MC

Camera Kbvision KX-NB2004MC
Giá bán: 3.780.000

Camera Kbvision KX-NB2005MC

Camera Kbvision KX-NB2005MC
Giá bán: 4.040.000

Camera Kbvision KX-2K11CP

Camera Kbvision KX-2K11CP
Giá bán: 1.580.000

Camera Kbvision KX-2K12CP

Camera Kbvision KX-2K12CP
Giá bán: 1.580.000

Camera Kbvision KX-2K11C

Camera Kbvision KX-2K11C
Giá bán: 1.780.000

Camera Kbvision KX-2K12C

Camera Kbvision KX-2K12C
Giá bán: 1.780.000

Camera Kbvision KX-2K13C

Camera Kbvision KX-2K13C
Giá bán: 2.380.000

Camera Kbvision KX-2K14C

Camera Kbvision KX-2K14C
Giá bán: 2.180.000

Camera Kbvision KX-2K01C

Camera Kbvision KX-2K01C
Giá bán: 2.680.000

Camera Kbvision KX-2K02C

Camera Kbvision KX-2K02C
Giá bán: 2.680.000

Camera Kbvision KX-2K04C

Camera Kbvision KX-2K04C
Giá bán: 2.840.000

Camera Kbvision KX-2K03C

Camera Kbvision KX-2K03C
Giá bán: 3.300.000

Camera Kbvision KX-2007ePC

Camera Kbvision KX-2007ePC
Giá bán: 11.800.000

Camera Kbvision KX-2007PC

Camera Kbvision KX-2007PC
Giá bán: 13.000.000

Camera Kbvision KX-2009PC

Camera Kbvision KX-2009PC
Giá bán: 12.600.000

Bàn điều khiển KX-100CK

Bàn điều khiển KX-100CK
Giá bán: 6.800.000

Camera Kbvision KX-1011N

Camera Kbvision KX-1011N
Giá bán: 1.520.000

Camera Kbvision KX-1012N

Camera Kbvision KX-1012N
Giá bán: 1.520.000

Camera Kbvision KX-1001N

Camera Kbvision KX-1001N
Giá bán: 1.900.000

Camera KX-1002N

Camera KX-1002N
Giá bán: 1.900.000

Camera KX-1311N

Camera KX-1311N
Giá bán: 1.980.000

Camera KX-1312N

Camera KX-1312N
Giá bán: 1.980.000

Camera KX-1302N

Camera KX-1302N
Giá bán: 2.380.000

Camera KX-1305N

 Camera KX-1305N
Giá bán: 4.300.000

Camera KX-2011N

Camera KX-2011N
Giá bán: 2.040.000

Camera KX-2012N

Camera KX-2012N
Giá bán: 2.040.000

Camera KX-2001N

Camera KX-2001N
Giá bán: 2.900.000

Camera KX-2002N

Camera KX-2002N
Giá bán: 2.900.000

Camera KX-2003eAN

Camera KX-2003eAN
Giá bán: 2.980.000

Camera KX-2005N

Camera KX-2005N
Giá bán: 5.900.000

Camera KX-3011N

Camera KX-3011N
Giá bán: 2.420.000

Camera KX-3012N

Camera KX-3012N
Giá bán: 2.420.000

Camera KX-3001N

Camera KX-3001N
Giá bán: 3.380.000

Camera KX-3002N

Camera KX-3002N
Giá bán: 3.380.000

Camera KX-3003N

Camera KX-3003N
Giá bán: 6.580.000

Camera KX-4001N

Camera KX-4001N
Giá bán: 4.400.000

Camera KX-4002N

Camera KX-4002N
Giá bán: 4.400.000

Camera KX-4003N

Camera KX-4003N
Giá bán: 5.900.000

Camera KX-8002N

Camera KX-8002N
Giá bán: 7.800.000

Camera KX-8005N

Camera KX-8005N
Giá bán: 7.800.000

Camera KX-1301WN

Camera KX-1301WN
Giá bán: 2.780.000

Camera KX-1302WN

Camera KX-1302WN
Giá bán: 2.980.000

DS-7324HGHI-SH

DS-7324HGHI-SH
Giá bán: 25.800.000đ

Camera KX-1302WAN

Camera KX-1302WAN
Giá bán: 3.900.000

DS-7332HGHI-SH

DS-7332HGHI-SH
Giá bán: 30.500.000đ

Camera KX-1302WPN

Camera KX-1302WPN
Giá bán: 4.800.000

Camera KX-2002WAN

Camera KX-2002WAN
Giá bán: 4.200.000

Camera KX-3001WN

Camera KX-3001WN
Giá bán: 3.300.000

Camera KX-3002WN

Camera KX-3002WN
Giá bán: 3.300.000

Camera KX-4005MN

Camera KX-4005MN
Giá bán: 9.600.000

Camera KX-4004MN

Camera KX-4004MN
Giá bán: 9.600.000

Camera KX-8004MN

Camera KX-8004MN
Giá bán: 12.200.000

Camera KX-8005MN

Camera KX-8005MN
Giá bán: 12.200.000

Camera KX-H13WN

Camera KX-H13WN
Giá bán: 2.140.000

DS-7304HQHI-K4

DS-7304HQHI-K4
Giá bán: 11.370.000đ

Camera KX-H30WN

Camera KX-H30WN
Giá bán: 2.500.000

Camera KX-H13PWN

Camera KX-H13PWN
Giá bán: 3.780.000

DS-7308HQHI-K4

DS-7308HQHI-K4
Giá bán: 14.510.000đ

Camera KX-H30PWN

Camera KX-H30PWN
Giá bán: 4.300.000

Camera KX-1006PN

Camera KX-1006PN
Giá bán: 11.800.000

Camera KX-2006PN

Camera KX-2006PN
Giá bán: 19.800.000

DS-7304HUHI-K4

DS-7304HUHI-K4
Giá bán: 14.510.000đ

DS-7308HUHI-K4

DS-7308HUHI-K4
Giá bán: 19.990.000đ

DS-7316HUHI-K4

DS-7316HUHI-K4
Giá bán: 25.800.000đ

Camera KX-2008ePN

Camera KX-2008ePN
Giá bán: 14.780.000

DS-8104HQHI-F8/N

DS-8104HQHI-F8/N
Giá bán: 38.810.000đ

DS-8108HQHI-F8/N

DS-8108HQHI-F8/N
Giá bán: 42.260.000đ

Camera KX-2008PN

Camera KX-2008PN
Giá bán: 16.500.000

DS-8116HQHI-F8/N

DS-8116HQHI-F8/N
Giá bán: 45.870.000đ

Camera KX-2308PN

Camera KX-2308PN
Giá bán: 23.800.000

DS-8124HGHI-SH

DS-8124HGHI-SH
Giá bán: 53.320.000đ

DS-8132HGHI-SH

DS-8132HGHI-SH
Giá bán: 61.550.000đ

Camera KX-2306PN

Camera KX-2306PN
Giá bán: 27.000.000

DS-7616HI-ST

DS-7616HI-ST
Giá bán: 13.720.000đ

Camera KX-2007PN

Camera KX-2007PN
Giá bán: 11.800.000

DS-7604HUHI-F1/N

DS-7604HUHI-F1/N
Giá bán: 5.410.000đ

DS-7608HUHI-F2/N

DS-7608HUHI-F2/N
Giá bán: 9.800.000đ

Camera KX-2007ePN

Camera KX-2007ePN
Giá bán: 13.800.000

DS-7616HUHI-F2/N

DS-7616HUHI-F2/N
Giá bán: 15.600.000đ

DS-7604NI-E1

DS-7604NI-E1
Giá bán: 3.530.000đ

DS-7604NI-K1

DS-7604NI-K1
Giá bán: 4.000.000đ

DS-7604NI-K1/4P

DS-7604NI-K1/4P
Giá bán: 5.650.000đ

Camera KX-2007sPN

Camera KX-2007sPN
Giá bán: 5.900.000

DS-7608NI-E1

DS-7608NI-E1
Giá bán: 3.760.000đ

Bàn điều khiển KX-100NK

Bàn điều khiển KX-100NK
Giá bán: 8.800.000

DS-7608NI-E2

DS-7608NI-E2
Giá bán: 4.780.000đ

DS-7608NI-K2

DS-7608NI-K2
Giá bán: 6.510.000đ

DS-7608NI-K2/8P

DS-7608NI-K2/8P
Giá bán: 9.720.00đ

DS-7616NI-E1

DS-7616NI-E1
Giá bán: 4.470.000đ

DS-7616NI-E2

DS-7616NI-E2
Giá bán: 5.330.000đ

DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2
Giá bán: 7.290.000đ

DS-7616NI-K2/16P

DS-7616NI-K2/16P
Giá bán: 13.020.000đ

DS-7632NI-K2

DS-7632NI-K2
Giá bán: 9.410.000đ

DS-7604NI-E1/4P

DS-7604NI-E1/4P
Giá bán: 5.180.000đ

DS-7608NI-E2/8P

DS-7608NI-E2/8P
Giá bán: 8.150.000đ

DS-7616NI-E2/8P

DS-7616NI-E2/8P
Giá bán: 8.550.000đ

DS-7716NI-E4 

DS-7716NI-E4 
Giá bán: 10.040.000đ

DS-7732NI-E4

DS-7732NI-E4
Giá bán: 13.020.000Dđ

DS-7716NI-E4/16P

DS-7716NI-E4/16P
Giá bán: 15.600.000đ

DS-7716NI-K4 

DS-7716NI-K4 
Giá bán: 11.450.000đ

DS-7732NI-K4

DS-7732NI-K4
Giá bán: 14.740.000đ

DS-7716NI-I4

DS-7716NI-I4
Giá bán: 17.490.000đ

DS-7732NI-I4

DS-7732NI-I4
Giá bán: 20.780.000đ

DS-7716NI-I4/16P

DS-7716NI-I4/16P
Giá bán: 23.050.000đ

Đầu ghi hình DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình DS-9632NI-I8
Giá bán: 46.810.000đ

Đầu ghi hình DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình DS-9664NI-I8
Giá bán: 63.890.000đ

Đầu ghi hình DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình DS-9632NI-I16
Giá bán: 64.770.000đ

Đầu ghi hình DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình DS-9664NI-I16
Giá bán: 104.990.000đ

KX-8104WN2

KX-8104WN2
Giá bán: 6.040.000

Camera IP ETC-405IP

Camera IP ETC-405IP
Giá bán: 9.600.000đ

Camera IP ETC-440IP

Camera IP ETC-440IP
Giá bán: 9.600.000đ

Camera IP ETC-802IP

Camera IP ETC-802IP
Giá bán: 7.800.000đ

Camera IP ETC-805IP

Camera IP ETC-805IP
Giá bán: 7.800.000đ

Camera IP ETC-2014IP

Camera IP ETC-2014IP
Giá bán: 25.600.000đ

Camera IP ETC-5040IP

Camera IP ETC-5040IP
Giá bán: 8.500.000đ

Camera IP ETC-301HWIP

Camera IP ETC-301HWIP
Giá bán: 4.300.000đ

Camera IP ETC-103HWIP

Camera IP ETC-103HWIP
Giá bán: 3.780.000đ

Camera IP ETC-3010WIP

Camera IP ETC-3010WIP
Giá bán: 2.500.000đ

Camera IP ETC-1030WIP

Camera IP ETC-1030WIP
Giá bán: 2.140.000đ

Camera IP ETC-802PIP

Camera IP ETC-802PIP
Giá bán: 16.500.000đ

Camera IP ETC-270eNIP

Camera IP ETC-270eNIP
Giá bán: 13.800.000đ

Camera IP ETC-270sNIP

Camera IP ETC-270sNIP
Giá bán: 5.900.000đ

Camera IP ETC-260IPN

Camera IP ETC-260IPN
Giá bán: 19.800.000đ

Bàn điều khiển camera IP

Bàn điều khiển camera IP
Giá bán: 8.800.000đ

CCTV - 1016CVI

CCTV - 1016CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV - 2016CVI

CCTV - 2016CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1610CVI

CCTV - 1610CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV - 1126CVI

CCTV - 1126CVI
Giá bán: 17.000.000đ

CCTV - 1620CVI

CCTV - 1620CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 3416CVI

CCTV - 3416CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV 2CE166C0T

CCTV 2CE166C0T
Giá bán: 18.000.0000đ

CCTV 2CE166D0T

CCTV 2CE166D0T
Giá bán: 24.000.000

CCTV 2CE5616C0T

CCTV 2CE5616C0T
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV 2CE5616D0T

CCTV 2CE5616D0T
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1146CVI

CCTV - 1146CVI
Giá bán: 19.500.000đ

CCTV - 3426CVI

CCTV - 3426CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - HFW1208CVI

CCTV - HFW1208CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV - HDW1208CVI

CCTV - HDW1208CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV - 2008AHD

CCTV - 2008AHD
Giá bán: 10.500.000đ

CCTV - 2008CVI

CCTV - 2008CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV - 8200CVI

CCTV - 8200CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE168D0T

CCTV 2CE168D0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE568D0T

CCTV 2CE568D0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV - 1148CVI

CCTV - 1148CVI
Giá bán: 10.500.000đ

CCTV - 3428CVI

CCTV - 3428CVI
Giá bán: 11.000.000đ

CCTV - 3506CVI

CCTV - 3506CVI
Giá bán: 25.000.000đ

CCTV - 3716ICVI

CCTV - 3716ICVI
Giá bán: 29.000.000đ

CCTV - 3508CVI

CCTV - 3508CVI
Giá bán: 14.000.000đ

CCTV - 3708CVI

CCTV - 3708CVI
Giá bán: 14.500.000đ

CCTV - 3716CVI

CCTV - 3716CVI
Giá bán: 27.000.000đ

CCTV - 3708ICVI

CCTV - 3708ICVI
Giá bán: 15.000.000đ

CCTV - 3704CVI

CCTV - 3704CVI
Giá bán: 7.000.000đ

CCTV - 3504CVI

CCTV - 3504CVI
Giá bán: 7.000.000đ

CCTV - 3704ICVI

CCTV - 3704ICVI
Giá bán: 7.400.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.000.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.200.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.500.000đ

CCTV 2CE562C0T

CCTV 2CE562C0T
Giá bán: 3.400.000đ

CCTV 2CE564C0T

CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.200.000đ

CCTV 2CE565C0T

CCTV 2CE565C0T
Giá bán: 7.400.000

CCTV 2CE566C0T

CCTV 2CE566C0T
Giá bán: 8.300.000

CCTV 2CE567C0T

CCTV 2CE567C0T
Giá bán: 9.200.000

CCTV 1134IPW

CCTV 1134IPW
Giá bán: 6.200.000đ

CCTV 1114IPW

CCTV 1114IPW
Giá bán: 6.800.000đ

CCTV 2CE568C0T

CCTV 2CE568C0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE562D0T

CCTV 2CE562D0T
Giá bán: 5.800.000đ

CCTV 2CE563D0T

CCTV 2CE563D0T
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV 1004CVI

CCTV 1004CVI
Giá bán: 7100000 KHUYẾN MÃI 5900000
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật
TIN TỨC MỚI NHẤT

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012