SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.000.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.200.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.500.000đ

CCTV-2008CVI

CCTV-2008CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1308CVI

CCTV-1308CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1008CVI

CCTV-1008CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-2004CVI

CCTV-2004CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1304CVI

CCTV-1304CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1302CVI

CCTV-1302CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV 2002CVI

CCTV 2002CVI
Giá bán: 0 KHUYẾN MÃI 0

CCTV 1004CVI

CCTV 1004CVI
Giá bán: 7100000 KHUYẾN MÃI 5900000

CCTV-1002CVI

CCTV-1002CVI
Giá bán: 7200000 KHUYẾN MÃI 5900000Đ

CCTV 1122CVI

CCTV 1122CVI
Giá bán: 5.000.000đ khuyến mãi còn 2.500.000đ

CCTV 2111CVI

CCTV 2111CVI
Giá bán: 7.950.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 0111AHD

CCTV 0111AHD
Giá bán: 6.000.000 đồng Giá Khuyến mãi:2.700.000 đồng

CCTV 113AHD

CCTV 113AHD
Giá bán: 6.400.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 114AHDH

CCTV 114AHDH
Giá bán: 8.300.000 đồng Giá Khuyến mãi: 4.000.000 đồng

CCTV 0221AHD

CCTV 0221AHD
Giá bán: 7.900.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 0223AHD

CCTV 0223AHD
Giá bán: 9.000.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.500.000 đồng

CCTV 0224AHDH

CCTV 0224AHDH
Giá bán: 10.000.000 đồng Giá Khuyến mãi: 4.200.000 đồng

CCTV 4161AHD

CCTV 4161AHD
Giá bán: 6.000.000 đồng Giá Khuyến mãi:2.600.000 đồng

CCTV 4162AHD

CCTV 4162AHD
Giá bán: 7.500.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.000.000 đồng

CCTV 4163AHD

CCTV 4163AHD
Giá bán: 8.400.000 đồng Giá Khuyến mãi:3.800.000 đồng

CCTV 3701AHD

CCTV 3701AHD
Giá bán: 7.500.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 3703AHDH

CCTV 3703AHDH
Giá bán: 10.200.000 đồng Giá Khuyến mãi 4.000.000 đồng
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

ETD 708CVI

ETD 708CVI
Giá bán: 4.070.000

ETD 716ICVIH

ETD 716ICVIH
Giá bán: 6.850.000

ETD 716CVI

ETD 716CVI
Giá bán: 8.140.000

ETD 7324CVI

ETD 7324CVI
Giá bán: 16.000.000

ETD 7332CVI

ETD 7332CVI
Giá bán: 18.000.000

ETD 7832CVI

ETD 7832CVI
Giá bán: 45.000.000

DS-7608NI-E2

DS-7608NI-E2
Giá bán: 4.780.000đ

ETD 2K804CVI

ETD 2K804CVI
Giá bán: 4.500.000

DS-7608NI-K2

DS-7608NI-K2
Giá bán: 6.510.000đ

DS-7608NI-K2/8P

DS-7608NI-K2/8P
Giá bán: 9.720.00đ

DS-7616NI-E1

DS-7616NI-E1
Giá bán: 4.470.000đ

DS-7616NI-E2

DS-7616NI-E2
Giá bán: 5.330.000đ

DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2
Giá bán: 7.290.000đ

DS-7616NI-K2/16P

DS-7616NI-K2/16P
Giá bán: 13.020.000đ

DS-7632NI-K2

DS-7632NI-K2
Giá bán: 9.410.000đ

ETD 2K808CVI

ETD 2K808CVI
Giá bán: 6.200.000

ETD 2K816CVI

ETD 2K816CVI
Giá bán: 8.600.000

DS-7604NI-E1/4P

DS-7604NI-E1/4P
Giá bán: 5.180.000đ

DS-7608NI-E2/8P

DS-7608NI-E2/8P
Giá bán: 8.150.000đ

DS-7616NI-E2/8P

DS-7616NI-E2/8P
Giá bán: 8.550.000đ

ETD-804IP

ETD-804IP
Giá bán: 2.700.000

ETD-808IP

ETD-808IP
Giá bán: 3.060.000

DS-7716NI-E4 

DS-7716NI-E4 
Giá bán: 10.040.000đ

ETD-8016IP

ETD-8016IP
Giá bán: 7.180.000

ETD-4K804IP

ETD-4K804IP
Giá bán: 4.380.000

ETD-4K808IP

ETD-4K808IP
Giá bán: 4.500.000

ETD-4K816IP

ETD-4K816IP
Giá bán: 5.580.000

ETD-4K832IP

ETD-4K832IP
Giá bán: 9.980.000

ETD-4K8816IP

ETD-4K8816IP
Giá bán: 19.900.000

ETD-4K9832SIP

ETD-4K9832SIP
Giá bán: 15.620.000

DS-7732NI-E4

DS-7732NI-E4
Giá bán: 13.020.000Dđ

ETD-4K9832IP

ETD-4K9832IP
Giá bán: 23.000.000

DS-7716NI-E4/16P

DS-7716NI-E4/16P
Giá bán: 15.600.000đ

ETD-4K9816N3

ETD-4K9816N3
Giá bán: 25.500.000

DS-7716NI-K4 

DS-7716NI-K4 
Giá bán: 11.450.000đ

DS-7732NI-K4

DS-7732NI-K4
Giá bán: 14.740.000đ

DS-7716NI-I4

DS-7716NI-I4
Giá bán: 17.490.000đ

DS-7732NI-I4

DS-7732NI-I4
Giá bán: 20.780.000đ

DS-7716NI-I4/16P

DS-7716NI-I4/16P
Giá bán: 23.050.000đ

Đầu ghi hình DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình DS-9632NI-I8
Giá bán: 46.810.000đ

ETD-4K9832N3

ETD-4K9832N3
Giá bán: 31.800.000

Đầu ghi hình DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình DS-9664NI-I8
Giá bán: 63.890.000đ

Đầu ghi hình DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình DS-9632NI-I16
Giá bán: 64.770.000đ

ETD-8014IPW

ETD-8014IPW
Giá bán: 6.040.000

ETD 608AHD 5 IN 1

ETD 608AHD 5 IN 1
Giá bán: 3.300.000

ETD 604AHD 5 IN 1

ETD 604AHD 5 IN 1
Giá bán: 1.760.000

Đầu ghi hình DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình DS-9664NI-I16
Giá bán: 104.990.000đ

ETD - 814AHD

ETD - 814AHD
Giá bán: 3.080.000

ETD - 818AHD

ETD - 818AHD
Giá bán: 7.040.000

Đầu ghi hình NVR5864-4KS2

Đầu ghi hình NVR5864-4KS2
Giá bán: 36.500.000đ

ETD - 8116AHD

ETD - 8116AHD
Giá bán: 11.440.000

ETD 916AHD

ETD 916AHD
Giá bán: 5.060.000

ETD 9132AHD

ETD 9132AHD
Giá bán: 14.300.000

Đầu ghi hình KX-8104WN2

Đầu ghi hình KX-8104WN2
Giá bán: 6.040.000đ

Camera ETC- 112CVI

Camera ETC- 112CVI
Giá bán: 800.000

Camera ETC- 111CVI

Camera ETC- 111CVI
Giá bán: 900.000

Camera ETC- 341CVI

Camera ETC- 341CVI
Giá bán: 800.000

Camera ETC- 3402CVI

Camera ETC- 3402CVI
Giá bán: 900.000

Camera ETC - 808CVI

Camera ETC - 808CVI
Giá bán: 18.700.000

Camera ETC 114CVI

Camera ETC 114CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera ETC 342CVI

Camera ETC 342CVI
Giá bán: 1.200.000

Camera ETC- 3702CVI

Camera ETC- 3702CVI
Giá bán: 1.650.000

Camera ETC - 353CVI

Camera ETC - 353CVI
Giá bán: 1.450.000

Camera ETC - 353CVI

Camera ETC - 353CVI
Giá bán: 1.450.000

Camera ETC - 3902CVI

Camera ETC - 3902CVI
Giá bán: 1.760.000

Camera ETC - 3502CVI

Camera ETC - 3502CVI
Giá bán: 1.760.000

Camera ETC-2K111CVI

Camera ETC-2K111CVI
Giá bán: 1.900.000

Camera ETC-2K112CVI

Camera ETC-2K112CVI
Giá bán: 1.900.000

Camera KX-2K113CVI

Camera KX-2K113CVI
Giá bán: 2.300.000

Camera ETC-2K114CVI

Camera ETC-2K114CVI
Giá bán: 2.100.000

Camera ETC-2K103CVI

Camera ETC-2K103CVI
Giá bán: 2.900.000

Camera ETC-2K104CVI

Camera ETC-2K104CVI
Giá bán: 2.800.000

Camera ETC-2K101CVI

Camera ETC-2K101CVI
Giá bán: 2.600.000

Camera ETC-2K102CVI

Camera ETC-2K102CVI
Giá bán: 2.600.000

Camera IP ETC- 360IP

Camera IP ETC- 360IP
Giá bán: 1.540.000

Camera IP ETC-714IP

Camera IP ETC-714IP
Giá bán: 1.450.000

Camera IP ETC-715IPSW

Camera IP ETC-715IPSW
Giá bán: 1.400.000

Camera IP ETC 716IPSW

Camera IP ETC 716IPSW
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-101IP

Camera IP ETC-101IP
Giá bán: 1.520.000

Camera IP ETC-102IP

Camera IP ETC-102IP
Giá bán: 1.520.000

Camera IP ETC-111IP

Camera IP ETC-111IP
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-112IP

Camera IP ETC-112IP
Giá bán: 1.980.000

Camera IP ETC-105IP

Camera IP ETC-105IP
Giá bán: 4.300.000

Camera IP ETC-104IP

Camera IP ETC-104IP
Giá bán: 4.300.000

Camera IP ETC-131WIP

Camera IP ETC-131WIP
Giá bán: 2.780.000

Camera IP ETC-132WIP

Camera IP ETC-132WIP
Giá bán: 2.980.000

Camera IP ETC-102WIP

Camera IP ETC-102WIP
Giá bán: 3.900.000

Camera IP ETC-102WPIP

Camera IP ETC-102WPIP
Giá bán: 5.360.000

Camera IP ETC-201IP

Camera IP ETC-201IP
Giá bán: 2.040.000

Camera IP ETC-202IP

Camera IP ETC-202IP
Giá bán: 2.040.000

Camera IP ETC-220WIP

Camera IP ETC-220WIP
Giá bán: 4.200.000

Camera IP ETC-230IP

Camera IP ETC-230IP
Giá bán: 4.200.000

Camera IP ETC-230AIP

Camera IP ETC-230AIP
Giá bán: 4.800.000

Camera IP ETC-250IP

Camera IP ETC-250IP
Giá bán: 5.900.000

Camera IP ETC-301IP

Camera IP ETC-301IP
Giá bán: 2.420.000

Camera IP ETC-302IP

Camera IP ETC-302IP
Giá bán: 2.420.000

Camera IP ETC-310WIP

Camera IP ETC-310WIP
Giá bán: 3.900.000

Camera IP ETC-311WIP

Camera IP ETC-311WIP
Giá bán: 3.900.000

Camera IP ETC-304IP

Camera IP ETC-304IP
Giá bán: 4.980.000

Camera IP ETC-303IP

Camera IP ETC-303IP
Giá bán: 6.580.000

Camera IP ETC-401IP

Camera IP ETC-401IP
Giá bán: 4.400.000

Camera IP ETC-402IP

Camera IP ETC-402IP
Giá bán: 4.400.000

Camera IP ETC-403IP

Camera IP ETC-403IP
Giá bán: 5.900.000

Camera IP ETC-420IP

Camera IP ETC-420IP
Giá bán: 5.600.000

Camera IP ETC-405IP

Camera IP ETC-405IP
Giá bán: 9.600.000đ

Camera IP ETC-440IP

Camera IP ETC-440IP
Giá bán: 9.600.000đ

Camera IP ETC-802IP

Camera IP ETC-802IP
Giá bán: 7.800.000đ

Camera IP ETC-805IP

Camera IP ETC-805IP
Giá bán: 7.800.000đ

Camera IP ETC-2014IP

Camera IP ETC-2014IP
Giá bán: 25.600.000đ

Camera IP ETC-5040IP

Camera IP ETC-5040IP
Giá bán: 8.500.000đ

Camera IP ETC-301HWIP

Camera IP ETC-301HWIP
Giá bán: 4.300.000đ

Camera IP ETC-103HWIP

Camera IP ETC-103HWIP
Giá bán: 3.780.000đ

Camera IP ETC-3010WIP

Camera IP ETC-3010WIP
Giá bán: 2.500.000đ

Camera IP ETC-1030WIP

Camera IP ETC-1030WIP
Giá bán: 2.140.000đ

Camera IP ETC-802PIP

Camera IP ETC-802PIP
Giá bán: 16.500.000đ

Camera IP ETC-6023IP

Camera IP ETC-6023IP
Giá bán: 27.000.000đ

Camera IP ETC-270NIP

Camera IP ETC-270NIP
Giá bán: 11.800.000đ

Camera IP ETC-270eNIP

Camera IP ETC-270eNIP
Giá bán: 13.800.000đ

Camera IP ETC-270sNIP

Camera IP ETC-270sNIP
Giá bán: 5.900.000đ

Camera IP ETC-270IPS

Camera IP ETC-270IPS
Giá bán: 7.500.000đ

Camera IP ETC-260IPN

Camera IP ETC-260IPN
Giá bán: 19.800.000đ

Bàn điều khiển camera IP

Bàn điều khiển camera IP
Giá bán: 8.800.000đ

Camera IP ETC-3208IPS

Camera IP ETC-3208IPS
Giá bán: 58.000.000đ

Camera IP ETC-4308IPS

Camera IP ETC-4308IPS
Giá bán: 96.000.000đ

Camera ETC-2K102CVI

Camera ETC-2K102CVI
Giá bán: 1.300.000đ

Camera ETC-110AHD

Camera ETC-110AHD
Giá bán: 750.000đ

Camera ETC-122AHD

Camera ETC-122AHD
Giá bán: 950.000đ

Camera ETC-1302AHD

Camera ETC-1302AHD
Giá bán: 1.590.000đ

Camera Thân ETC-113AHD

Camera Thân ETC-113AHD
Giá bán: 1.100.000đ

Camera ETC-510AHD

Camera ETC-510AHD
Giá bán: 1.500.000đ

Camera ETC-113AHD

Camera ETC-113AHD
Giá bán: 1.400.000đ

Camera ETC-512AHD

Camera ETC-512AHD
Giá bán: 1.300.000đ

Camera ETC-153AHD

Camera ETC-153AHD
Giá bán: 1.800.000đ

Camera ETC-1123AHD

Camera ETC-1123AHD
Giá bán: 1.100.000đ

Camera ETC-114AHD

Camera ETC-114AHD
Giá bán: 950.000đ

Camera ETC-1402AHD

Camera ETC-1402AHD
Giá bán: 1.300.000đ

Camera ETC-117AHD

Camera ETC-117AHD
Giá bán: 1.600.000đ

Camera ETC-119AHD

Camera ETC-119AHD
Giá bán: 1.100.000đ

Camera ETC-1129AHD

Camera ETC-1129AHD
Giá bán: 1.500.000đ

Camera ETC-801AHD

Camera ETC-801AHD
Giá bán: 9.020.000đ

Camera ETC-805AHD

Camera ETC-805AHD
Giá bán: 17.380.000đ

CCTV - 1146AHDH

CCTV - 1146AHDH
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1016CVI

CCTV - 1016CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV - 1610CVI

CCTV - 1610CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV - 2016CVI

CCTV - 2016CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1620CVI

CCTV - 1620CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1126CVI

CCTV - 1126CVI
Giá bán: 17.000.000đ

CCTV - 3416CVI

CCTV - 3416CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV 2CE166C0T

CCTV 2CE166C0T
Giá bán: 18.000.0000đ

CCTV 2CE5616C0T

CCTV 2CE5616C0T
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV 2CE166D0T

CCTV 2CE166D0T
Giá bán: 24.000.000

CCTV 2CE5616D0T

CCTV 2CE5616D0T
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1146CVI

CCTV - 1146CVI
Giá bán: 19.500.000đ

CCTV - 3426CVI

CCTV - 3426CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1008CVI

CCTV - 1008CVI
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV - HFW1008CVI

CCTV - HFW1008CVI
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV - HDW1008CVI

CCTV - HDW1008CVI
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV - 8100CVI

CCTV - 8100CVI
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV - 1128CVI

CCTV - 1128CVI
Giá bán: 8.000.000đ

CCTV - HFW1208CVI

CCTV - HFW1208CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV - HDW1208CVI

CCTV - HDW1208CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV - 3418CVI

CCTV - 3418CVI
Giá bán: 8.500.000đ

CCTV 2CE568C0T

CCTV 2CE568C0T
Giá bán: 10.100.000đ Gía Khuyến mãi: 7.850.000đ

CCTV 2CE168C0T

CCTV 2CE168C0T
Giá bán: 10.500.000đ Gía Khuyến mãi: 7.850.000đ

CCTV 3414CVI

CCTV 3414CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 2008AHD

CCTV - 2008AHD
Giá bán: 10.500.000đ

CCTV - 1004CVI

CCTV - 1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV - 2008CVI

CCTV - 2008CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV-4100CVI

CCTV-4100CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV 2CE564C0T

CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.300.000đ Gía khuyến mãi: 4.000.000đ

CCTV - 8200CVI

CCTV - 8200CVI
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE168D0T

CCTV 2CE168D0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE164C0T

CCTV 2CE164C0T
Giá bán: 5.500.000 Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV 2CE568D0T

CCTV 2CE568D0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV - HDW1004CVI

CCTV - HDW1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV - HFW1004CVI

CCTV - HFW1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV - 1148CVI

CCTV - 1148CVI
Giá bán: 10.500.000đ

CCTV - 3428CVI

CCTV - 3428CVI
Giá bán: 11.000.000đ

CCTV - 3506CVI

CCTV - 3506CVI
Giá bán: 25.000.000đ

CCTV - 3424CVI

CCTV - 3424CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 4114CVI

CCTV - 4114CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 3716ICVI

CCTV - 3716ICVI
Giá bán: 29.000.000đ

CCTV - 4200CVI

CCTV - 4200CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 3508CVI

CCTV - 3508CVI
Giá bán: 14.000.000đ

CCTV - 2004CVI

CCTV - 2004CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 3708CVI

CCTV - 3708CVI
Giá bán: 14.500.000đ

CCTV - 3716CVI

CCTV - 3716CVI
Giá bán: 27.000.000đ

CCTV - 3708ICVI

CCTV - 3708ICVI
Giá bán: 15.000.000đ

CCTV 2CE564D0T

CCTV 2CE564D0T
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2CE164D0T

CCTV 2CE164D0T
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2004AHD

CCTV 2004AHD
Giá bán: 5.500.000

CCTV - HDW1204CVI

CCTV - HDW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - HFW1204CVI

CCTV - HFW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2004T

CCTV 2004T
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 3704CVI

CCTV - 3704CVI
Giá bán: 7.000.000đ

CCTV - 3504CVI

CCTV - 3504CVI
Giá bán: 7.000.000đ

CCTV - 3704ICVI

CCTV - 3704ICVI
Giá bán: 7.400.000đ

CCTV - 1118AHD

CCTV - 1118AHD
Giá bán: 11.500.000đ

CCTV - 1128AHD

CCTV - 1128AHD
Giá bán: 15.000.000đ

CCTV - 1248AHD

CCTV - 1248AHD
Giá bán: 17.000.000đ

CCTV - 2122AHD

CCTV - 2122AHD
Giá bán: 13.500.000đ

CCTV - 3701AHD

CCTV - 3701AHD
Giá bán: 12.500.000đ

CCTV - 3702AHD

CCTV - 3702AHD
Giá bán: 15.500.000đ

CCTV - 3703AHD

CCTV - 3703AHD
Giá bán: 18.000.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.000.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.200.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.500.000đ

Camera HIKVISION iDS-2CD6412FWD/C

Camera HIKVISION iDS-2CD6412FWD/C
Giá bán: 18.750.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD6362F-I

Camera HIKVISION DS-2CD6362F-I
Giá bán: 18.070.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2942F-IWS

Camera HIKVISION DS-2CD2942F-IWS
Giá bán: 11.930.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2942F-I

Camera HIKVISION DS-2CD2942F-I
Giá bán: 10.090.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2742FWD-I

Camera HIKVISION DS-2CD2742FWD-I
Giá bán: 8.110.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-IZS

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-IZS
Giá bán: 6.950.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-IZ

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-IZ
Giá bán: 6.610.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-IS

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-IS
Giá bán: 5.930.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-I

Camera HIKVISION DS-2CD2720F-I
Giá bán: 5.730.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2642FWD-I

Camera HIKVISION DS-2CD2642FWD-I
Giá bán: 7.980.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-IZS

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-IZS
Giá bán: 6.750.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-IZ

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-IZ
Giá bán: 6.480.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-IS

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-IS
Giá bán: 5.860.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-I

Camera HIKVISION DS-2CD2620F-I
Giá bán: 5.450.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2420F-IW

Camera HIKVISION DS-2CD2420F-IW
Giá bán: 2.660.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2Q10FD-IW

Camera HIKVISION DS-2CD2Q10FD-IW
Giá bán: 4.090.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2342WD-I

Camera HIKVISION DS-2CD2342WD-I
Giá bán: 5.440.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2322WD-I

Camera HIKVISION DS-2CD2322WD-I
Giá bán: 4.220.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8

Camera HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8
Giá bán: 5.580.000đ

Camera HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8

Camera HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8
Giá bán: 4.800.000đ

DS-2CD2542FWD-IWS

DS-2CD2542FWD-IWS
Giá bán: 6.340.000đ

DS-2CD2542FWD-IW

DS-2CD2542FWD-IW
Giá bán: 6.000.000đ

DS-2CD2542FWD-I

DS-2CD2542FWD-I
Giá bán: 5.520.000đ

DS-2CD2522FWD-IWS

DS-2CD2522FWD-IWS
Giá bán: 5.860.000đ

DS-2CD2522FWD-IW

DS-2CD2522FWD-IW
Giá bán: 5.520.000đ

DS-2CD2522FWD-I

DS-2CD2522FWD-I
Giá bán: 5.110.000đ

DS-2CD2142FWD-IWS

DS-2CD2142FWD-IWS
Giá bán: 5.110.000đ

DS-2CD2142FWD-I

DS-2CD2142FWD-I
Giá bán: 4.090.000đ

DS-2CD2120F-IWS

DS-2CD2120F-IWS
Giá bán: 3.270.000đ

DS-2CD2120F-IW

DS-2CD2120F-IW
Giá bán: 3.000.000đ

DS-2CD2120F-I

DS-2CD2120F-I
Giá bán: 2.660.000đ

DS-2CD2042WD-I

DS-2CD2042WD-I
Giá bán: 4.300.000đ

DS-2CD2020F-IW

DS-2CD2020F-IW
Giá bán: 3.000.000đ

DS-2CD2020F-I

DS-2CD2020F-I
Giá bán: 2.660.000đ

DS-2CD1002D-I

DS-2CD1002D-I
Giá bán: 1.860.000đ

DS-2CD1301-I

DS-2CD1301-I
Giá bán: 1.790.000đ

DS-2CD1301D-I

DS-2CD1301D-I
Giá bán: 1.580.000đ

DS-2CD1201-I5

DS-2CD1201-I5
Giá bán: 1.930.000đ

DS-2CD1201D-I5

DS-2CD1201D-I5
Giá bán: 1.720.000đ

DS-2CD1201-I3

DS-2CD1201-I3
Giá bán: 1.790.000đ

DS-2CD1201D-I3

DS-2CD1201D-I3
Giá bán: 1.580.000đ

DS-2CE56C0T-IRP

DS-2CE56C0T-IRP
Giá bán: 610.000đ

DS-2CE56C0T-IR

DS-2CE56C0T-IR
Giá bán: 720.000đ

DS-2CE56C0T-IRM

DS-2CE56C0T-IRM
Giá bán: 820.000đ

DS-2CE56C0T-IT3

DS-2CE56C0T-IT3
Giá bán: 1.180.000đ

DS-2CE56D0T-IRP

DS-2CE56D0T-IRP
Giá bán: 1.070.000đ

DS-2CE56D0T-IR

DS-2CE56D0T-IR
Giá bán: 1.180.000đ

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE56D0T-IRM
Giá bán: 1.290.000đ

DS-2CE16D0T-IRP

DS-2CE16D0T-IRP
Giá bán: 1.070.000đ

DS-2CE16D0T-IR

DS-2CE16D0T-IR
Giá bán: 1.180.000đ

DS-2CE56D0T-IT3

DS-2CE56D0T-IT3
Giá bán: 1.500.000đ

DS-2CE16D0T-IT3

DS-2CE16D0T-IT3
Giá bán: 1.580.000đ

DS-2CE16D0T-IT5

DS-2CE16D0T-IT5
Giá bán: 1.790.000đ

DS-2CE16D9T-AIRAZH

DS-2CE16D9T-AIRAZH
Giá bán: 7.520.000đ

DS-2CC12D9T-A

DS-2CC12D9T-A
Giá bán: 4.370.000đ

DS-2CE16D7T-IT

DS-2CE16D7T-IT
Giá bán: 1.860.000đ

DS-2CE56D7T-ITM

DS-2CE56D7T-ITM
Giá bán: 1.860.000đ

DS-2CE16D7T-IT3

DS-2CE16D7T-IT3
Giá bán: 2.220.000đ

DS-2CE56D7T-IT3

DS-2CE56D7T-IT3
Giá bán: 2.150.000đ

DS-2CE16D7T-IT5

DS-2CE16D7T-IT5
Giá bán: 2.430.000đ

DS-2CE16D7T-IT3Z

DS-2CE16D7T-IT3Z
Giá bán: 3.720.000đ

DS-2CE56D7T-IT3Z

DS-2CE56D7T-IT3Z
Giá bán: 3.580.000đ

DS-2CC12D9T-IT3E

DS-2CC12D9T-IT3E
Giá bán: 4.650.000đ

DS-2CC52D9T-IT3E

DS-2CC52D9T-IT3E
Giá bán: 4.580.000đ

DS-2CC12D9T-IT5E

DS-2CC12D9T-IT5E
Giá bán: 4.940.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT
Giá bán: 1.500.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM

Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM
Giá bán: 1.500.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3

Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3
Giá bán: 1.720.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3
Giá bán: 1.790.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5
Giá bán: 2.000.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F7T-IT

Camera HIKVISION DS-2CE16F7T-IT
Giá bán: 2.360.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM

Camera HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM
Giá bán: 2.360.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3

Camera HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3
Giá bán: 2.430.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3

Camera HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3
Giá bán: 2.650.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5

Camera HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5
Giá bán: 2.860.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT

Camera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT
Giá bán: 1.930.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE56H1T-ITM

Camera HIKVISION DS-2CE56H1T-ITM
Giá bán: 1.930.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3

Camera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3
Giá bán: 2.360.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3

Camera HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3
Giá bán: 2.290.000đ

Camera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT5

Camera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT5
Giá bán: 2.650.000đ

CCTV 2CE562C0T

CCTV 2CE562C0T
Giá bán: 3.400.000đ

CCTV 2CE564C0T

CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.200.000đ

CCTV 2CE565C0T

CCTV 2CE565C0T
Giá bán: 7.400.000

CCTV 2CE566C0T

CCTV 2CE566C0T
Giá bán: 8.300.000

CCTV 2CE567C0T

CCTV 2CE567C0T
Giá bán: 9.200.000

CCTV 1134IPW

CCTV 1134IPW
Giá bán: 6.200.000đ

CCTV 1114IPW

CCTV 1114IPW
Giá bán: 6.800.000đ

CCTV 2CE568C0T

CCTV 2CE568C0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE562D0T

CCTV 2CE562D0T
Giá bán: 5.800.000đ

CCTV 2CE563D0T

CCTV 2CE563D0T
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV-1134AHD

CCTV-1134AHD
Giá bán: 5.700.000đ

CCTV-1214AHD

CCTV-1214AHD
Giá bán: 5.500.000đ

CCTV-1144AHD

CCTV-1144AHD
Giá bán: 7.000.000đ

CCTV-1201AHD

CCTV-1201AHD
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV-2122AHD

CCTV-2122AHD
Giá bán: 6.500.000đ

CCTV-4162AHD

CCTV-4162AHD
Giá bán: 6.000.000đ

CCTV-3701AHD

CCTV-3701AHD
Giá bán: 5.500.000đ

CCTV-1224AHD

CCTV-1224AHD
Giá bán: 5.700.000đ

CCTV-1234AHD

CCTV-1234AHD
Giá bán: 7.400.000đ

CCTV-3702AHD

CCTV-3702AHD
Giá bán: 7.000.000đ

CCTV-4193AHDH

CCTV-4193AHDH
Giá bán: 10.000.000đ

CCTV 1004CVI

CCTV 1004CVI
Giá bán: 7100000 KHUYẾN MÃI 5900000

CAMERA DAHUA HAC-HDW1000RP

CAMERA DAHUA HAC-HDW1000RP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HFW1000RP

CAMERA DAHUA HAC-HFW1000RP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HDW1000MP

CAMERA DAHUA HAC-HDW1000MP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HFW1000SP

CAMERA DAHUA HAC-HFW1000SP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HUM3101B

CAMERA DAHUA HAC-HUM3101B
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100BP

 CAMERA DAHUA HAC-HFW1100BP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100DP

CAMERA DAHUA HAC-HFW1100DP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HDBW2220EP

CAMERA DAHUA HAC-HDBW2220EP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HDW2220EP

CAMERA DAHUA HAC-HDW2220EP
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA IPC-HFW4220E

CAMERA DAHUA IPC-HFW4220E
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA HAC-HFW2220RP-Z

CAMERA DAHUA HAC-HFW2220RP-Z
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA IPC-C10

CAMERA DAHUA IPC-C10
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA IPC-HDW1000S

CAMERA DAHUA IPC-HDW1000S
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA IPC-C15P

CAMERA DAHUA IPC-C15P
Giá bán: VUI LÒNG GỌI

CAMERA DAHUA IPC-HFW1000SP-W

CAMERA DAHUA IPC-HFW1000SP-W
Giá bán: VUI LÒNG GỌI
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật
TIN TỨC MỚI NHẤT

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012