SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.000.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.200.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.500.000đ

CCTV-2008CVI

CCTV-2008CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1308CVI

CCTV-1308CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1008CVI

CCTV-1008CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-2004CVI

CCTV-2004CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV-1302CVI

CCTV-1302CVI
Giá bán: 0Đ KHUYẾN MÃI 0Đ

CCTV 2002CVI

CCTV 2002CVI
Giá bán: 0 KHUYẾN MÃI 0

CCTV 1004CVI

CCTV 1004CVI
Giá bán: 7100000 KHUYẾN MÃI 5900000

CCTV-1002CVI

CCTV-1002CVI
Giá bán: 7200000 KHUYẾN MÃI 5900000Đ

CCTV 2111CVI

CCTV 2111CVI
Giá bán: 7.950.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 0111AHD

CCTV 0111AHD
Giá bán: 6.000.000 đồng Giá Khuyến mãi:2.700.000 đồng

CCTV 113AHD

CCTV 113AHD
Giá bán: 6.400.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 114AHDH

CCTV 114AHDH
Giá bán: 8.300.000 đồng Giá Khuyến mãi: 4.000.000 đồng

CCTV 0221AHD

CCTV 0221AHD
Giá bán: 7.900.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.200.000 đồng

CCTV 0223AHD

CCTV 0223AHD
Giá bán: 9.000.000 đồng Giá Khuyến mãi: 3.500.000 đồng

CCTV 0224AHDH

CCTV 0224AHDH
Giá bán: 10.000.000 đồng Giá Khuyến mãi: 4.200.000 đồng
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CCTV 3414CVI

CCTV 3414CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 3504CVI

CCTV - 3504CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 5.700.000đ

CCTV - 4114CVI

CCTV - 4114CVI
Giá bán: 9.700.000 Giá Khuyến Mãi 4.900.000đ

CCTV - HDW1204CVI

CCTV - HDW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ Khuyến mãi chào đón năm mới: 5.000.000đ

CCTV - HDW1004CVI

CCTV - HDW1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV 1008CVI

CCTV 1008CVI
Giá bán: 7.300.000

CCTV - HFW1204CVI

CCTV - HFW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ Khuyến mãi chào đón năm mới: 5.000.000đ

CCTV 8100CVI

CCTV 8100CVI
Giá bán: 7.300.000

CCTV HDW1008CVI

CCTV HDW1008CVI
Giá bán: 7.300.000

CCTV HFW1008CVI

CCTV HFW1008CVI
Giá bán: 7.300.000

CCTV 2CE568COT

CCTV 2CE568COT
Giá bán: 7.300.000

CCTV 2CE164COT

CCTV 2CE164COT
Giá bán: 7.300.000

CCTV 1128CVI

CCTV 1128CVI
Giá bán: 8.000.000

CCTV 3418CVI

CCTV 3418CVI
Giá bán: 8.000.000

CCTV 8200CVI

CCTV 8200CVI
Giá bán: 10.100.000

CCTV 2008CVI

CCTV 2008CVI
Giá bán: 10.100.000

CCTV 2CE568DOT

CCTV 2CE568DOT
Giá bán: 10.100.000

CCTV 2CE168DOT

CCTV 2CE168DOT
Giá bán: 10.100.000

CCTV HDW1208CVI

CCTV HDW1208CVI
Giá bán: 10.100.000

CCTV HFW1208CVI

CCTV HFW1208CVI
Giá bán: 10.100.000

CCTV 2008AHD

CCTV 2008AHD
Giá bán: 10.500.000

CCTV 1008AHD

CCTV 1008AHD
Giá bán: 10.500.000

CCTV 1148CVI

CCTV 1148CVI
Giá bán: 10.500.000

CCTV 3428CVI

CCTV 3428CVI
Giá bán: 11.000.000

CCTV 3508CVI

CCTV 3508CVI
Giá bán: 14.000.000

CCTV 3708CVI

CCTV 3708CVI
Giá bán: 14.500.000

CCTV 3708ICVI

CCTV 3708ICVI
Giá bán: 15.000.000

CCTV 2K812CVI

CCTV 2K812CVI
Giá bán: 13.000.000

CCTV 2K811CVI

CCTV 2K811CVI
Giá bán: 13.000.000

CCTV 2K118CVI

CCTV 2K118CVI
Giá bán: 13.000.000

CCTV 2K128CVI

CCTV 2K128CVI
Giá bán: 13.000.000

CCTV HDW8140CVI

CCTV HDW8140CVI
Giá bán: 13.000.000

CCTV HFW1408CVI

CCTV HFW1408CVI
Giá bán: 13.000.000

CCTV 4228AHD

CCTV 4228AHD
Giá bán: 13.000.000

CCTV 4208AHD

CCTV 4208AHD
Giá bán: 13.000.000

CCTV 2CE564C0T

CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.300.000đ Gía khuyến mãi: 3.800.000đ

CCTV 2CE164C0T

CCTV 2CE164C0T
Giá bán: 5.500.000 Gía Khuyến Mãi:3.800.000đ

CCTV - 1004CVI

CCTV - 1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV - 4202AHD

CCTV - 4202AHD
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV-4100CVI

CCTV-4100CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV - HFW1004CVI

CCTV - HFW1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

CCTV - 2K412CVI

CCTV - 2K412CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

CCTV - 2K411CVI

CCTV - 2K411CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000

CCTV - 2K114CVI

CCTV - 2K114CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 7.000.000đ

CCTV - 2K124CVI

CCTV - 2K124CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

CCTV - HDW4140CVI

CCTV - HDW4140CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

CCTV - HFW1404CVI

CCTV - HFW1404CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

CCTV - 4224AHD

CCTV - 4224AHD
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 7.000.000đ

CCTV - 4204AHD

CCTV - 4204AHD
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 7.000.000đ

CCTV - 3424CVI

CCTV - 3424CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 4200CVI

CCTV - 4200CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV - 2004CVI

CCTV - 2004CVI
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2CE564D0T

CCTV 2CE564D0T
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2CE164D0T

CCTV 2CE164D0T
Giá bán: 5.900.000đ

CCTV 2004AHD

CCTV 2004AHD
Giá bán: 5.500.000

CCTV - 4216AHD

CCTV - 4216AHD
Giá bán:

CCTV - 4222AHD

CCTV - 4222AHD
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 2K122CVI

CCTV - 2K122CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 2K112CVI

CCTV - 2K112CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 2K211CVI

CCTV - 2K211CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 2K212CVI

CCTV - 2K212CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - HDW2140CVI

CCTV - HDW2140CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - HFW1402CVI

CCTV - HFW1402CVI
Giá bán: 4.500.000đ

CCTV - 1016CVI

CCTV - 1016CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV - 1610CVI

CCTV - 1610CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV - 2016CVI

CCTV - 2016CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1620CVI

CCTV - 1620CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1126CVI

CCTV - 1126CVI
Giá bán: 17.000.000đ

CCTV - 3416CVI

CCTV - 3416CVI
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV 2CE166C0T

CCTV 2CE166C0T
Giá bán: 18.000.0000đ

CCTV 2CE5616C0T

CCTV 2CE5616C0T
Giá bán: 18.000.000đ

CCTV 2CE166D0T

CCTV 2CE166D0T
Giá bán: 24.000.000

CCTV 2CE5616D0T

CCTV 2CE5616D0T
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 1146CVI

CCTV - 1146CVI
Giá bán: 24.000.000

CCTV - 3426CVI

CCTV - 3426CVI
Giá bán: 24.000.000đ

CCTV - 3506CVI

CCTV - 3506CVI
Giá bán: 25.000.000đ

CCTV - 3716ICVI

CCTV - 3716ICVI
Giá bán: 29.000.000đ

CCTV - 3716CVI

CCTV - 3716CVI
Giá bán: 27.000.000đ

CCTV - 3704CVI

CCTV - 3704CVI
Giá bán: 7.000.000đ

CCTV - 3704ICVI

CCTV - 3704ICVI
Giá bán: 7.400.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.000.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION

ĐỔI CŨ LẤY MỚI KBVISION
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.800.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 3.200.000đ

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH

ĐỔI CŨ LẤY MỚI ETECH
Giá bán: ĐỔI CŨ LẤY MỚI TRỌN BỘ 04 CAMERA HD GIÁ: 4.500.000đ

CCTV 2CE562C0T

CCTV 2CE562C0T
Giá bán: 3.400.000đ

CCTV 2CE564C0T

CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.200.000đ

CCTV 2CE565C0T

CCTV 2CE565C0T
Giá bán: 7.400.000

CCTV 2CE566C0T

CCTV 2CE566C0T
Giá bán: 8.300.000

CCTV 2CE567C0T

CCTV 2CE567C0T
Giá bán: 9.200.000

CCTV 1134IPW

CCTV 1134IPW
Giá bán: 6.200.000đ

CCTV 1114IPW

CCTV 1114IPW
Giá bán: 6.800.000đ

CCTV 2CE568C0T

CCTV 2CE568C0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE562D0T

CCTV 2CE562D0T
Giá bán: 5.800.000đ

CCTV 2CE563D0T

CCTV 2CE563D0T
Giá bán: 7.300.000đ

CCTV 1004CVI

CCTV 1004CVI
Giá bán: 7100000 KHUYẾN MÃI 5900000
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012