SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Lắp đặt camera quan sát trọn bộ 2 - CCTV 3110CVI

Lắp đặt camera quan sát trọn bộ 2  - CCTV 3110CVI
Giá bán: Khuyến mãi lễ Quốc khánh 2/9: 2.800.000

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE164C0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE164C0T
Giá bán: 5.500.000 Gía Khuyến Mãi:3.800.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE564C0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.300.000đ Gía khuyến mãi: 3.800.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV-4100CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV-4100CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 3.800.000

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2CE562C0T

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2CE562C0T
Giá bán: 6.000.000 Gía khuyến mãi còn: 2.700.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 1004CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi:3.800.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV - 2CE162C0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV - 2CE162C0T
Giá bán: 6.000.000 Gía khuyến mãi còn: 2.700.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV 1122CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV 1122CVI
Giá bán: 5.000.000đ khuyến mãi còn 2.500.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 3414CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 3414CVI
Giá bán: 7.500.000đ khuyến mãi 4.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 3504CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 3504CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 5.700.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4114CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4114CVI
Giá bán: 9.700.000 Giá Khuyến Mãi 5.200.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K412CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K412CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

DS-2CE16H0T-ITPF

DS-2CE16H0T-ITPF
Giá bán: 768.000

Dây cáp tín hiệu Camera

Dây cáp tín hiệu Camera
Giá bán: Liên hệ

DS-7216HGHI-F1

DS-7216HGHI-F1
Giá bán: 3.940.000

DS-7208HGHI-F1

DS-7208HGHI-F1
Giá bán: 2.330.000

DS-7204HGHI-F1

DS-7204HGHI-F1
Giá bán: 1.850.000

DS-7116HGHI-F1

DS-7116HGHI-F1
Giá bán: 3.860.000

DS-7108HGHI-F1

DS-7108HGHI-F1
Giá bán: 2.250.000

DS-7104HGHI-F1

DS-7104HGHI-F1
Giá bán: 1.770.000

KX-7216H1

KX-7216H1
Giá bán: 4.070.000

KX-7116H1

KX-7116H1
Giá bán: 2.530.000

KX-7108H1

KX-7108H1
Giá bán: 3.240.000

KX-7104SD6

KX-7104SD6
Giá bán: 1.070.000

KX-7104H1

KX-7104H1
Giá bán: 2.500.000

KX-7108TH1

KX-7108TH1
Giá bán: 1.790.000

KX-7104TH1

KX-7104TH1
Giá bán: 1.380.000

KX-7108SD6

KX-7108SD6
Giá bán: 1.490.000

Camera Kbvision KX-2003iAN

Camera Kbvision KX-2003iAN
Giá bán: 2.400.000

Camera Kbvision KX-2003N2

Camera Kbvision KX-2003N2
Giá bán: 1.590.000

Camera Kbvision KX-2022N

Camera Kbvision KX-2022N
Giá bán: 3.180.000

Camera Kbvision KX-2002N2

Camera Kbvision KX-2002N2
Giá bán: 1.390.000

Camera Kbvision KX-2012N2

Camera Kbvision KX-2012N2
Giá bán: 990.000

Camera Kbvision KX-2011N2

Camera Kbvision KX-2011N2
Giá bán: 990.000

Camera Kbvision KX-2001N2

Camera Kbvision KX-2001N2
Giá bán: 1.390.000

Camera Kbvision KX-2111C4

Camera Kbvision KX-2111C4
Giá bán: 440.000

Camera Kbvision KX-2112C4

Camera Kbvision KX-2112C4
Giá bán: 440.000

Nút nhấn khẩn cấp T3

Nút nhấn khẩn cấp T3
Giá bán: 670.000đ

Còi báo động không dây T9

Còi báo động không dây T9
Giá bán: 1.030.000đ

Báo động trung tâm wifi A1

Báo động trung tâm wifi A1
Giá bán: 2.980.000đ

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - HFW1402CVI

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - HFW1402CVI
Giá bán: 7.000.000d khuyến mãi 4.100.000đ

Lắp đặt camera quan sát trọn bộ 2 - CCTV 3110CVI

Lắp đặt camera quan sát trọn bộ 2  - CCTV 3110CVI
Giá bán: Khuyến mãi lễ Quốc khánh 2/9: 2.800.000

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE164C0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE164C0T
Giá bán: 5.500.000 Gía Khuyến Mãi:3.800.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE564C0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.300.000đ Gía khuyến mãi: 3.800.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV-4100CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV-4100CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 3.800.000

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 1004CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi:3.800.000đ

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2CE562C0T

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2CE562C0T
Giá bán: 6.000.000 Gía khuyến mãi còn: 2.700.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV - 2CE162C0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV - 2CE162C0T
Giá bán: 6.000.000 Gía khuyến mãi còn: 2.700.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV 1122CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 2 CCTV 1122CVI
Giá bán: 5.000.000đ khuyến mãi còn 2.500.000đ

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2200CVI

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2200CVI
Giá bán: 4.000.000đ khuyến mãi 3.400.000đ

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2002CVI

Lắp đặt camera trọn bộ 2 CCTV - 2002CVI
Giá bán: 4.000.000đ khuyến mãi 3.400.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV-2004CA

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV-2004CA
Giá bán: 15.000.000đ Gía khuyến mãi: 8.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 3504CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 3504CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 5.700.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 3414CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 3414CVI
Giá bán: 7.500.000đ khuyến mãi 4.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4114CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4114CVI
Giá bán: 9.700.000 Giá Khuyến Mãi 5.200.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HDW1204CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HDW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ Khuyến mãi chào đón năm mới: 5.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HDW1004CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HDW1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HFW1204CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HFW1204CVI
Giá bán: 5.900.000đ Khuyến mãi chào đón năm mới: 5.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HFW1004CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HFW1004CVI
Giá bán: 5.500.000đ Gía Khuyến Mãi: 4.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K412CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K412CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K411CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K411CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K114CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K114CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 7.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K124CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2K124CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HDW4140CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HDW4140CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HFW1404CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - HFW1404CVI
Giá bán: 10.500.000 Giá Khuyến Mãi 7.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4224AHD

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4224AHD
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 7.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4204AHD

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4204AHD
Giá bán: 10.500.000 Giá khuyến mãi 7.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 3424CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 3424CVI
Giá bán: khuyến mãi 5.200.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4200CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 4200CVI
Giá bán: 5.900.000đ khuyến mãi 5.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2004CVI

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV - 2004CVI
Giá bán: 5.900.000đ khuyến mãi 5.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE564D0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE564D0T
Giá bán: 5.900.000đ khuyến mãi 5.000.000đ

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE164D0T

Lắp Đặt Camera Trọn Bộ 4 CCTV 2CE164D0T
Giá bán: 5.900.000 khuyến mãi 5.000.000

CCTV 2CE562C0T

CCTV 2CE562C0T
Giá bán: 3.400.000đ

CCTV 2CE564C0T

CCTV 2CE564C0T
Giá bán: 5.200.000đ

CCTV 2CE565C0T

CCTV 2CE565C0T
Giá bán: 7.400.000

CCTV 2CE566C0T

CCTV 2CE566C0T
Giá bán: 8.300.000

CCTV 2CE567C0T

CCTV 2CE567C0T
Giá bán: 9.200.000

CCTV 2CE568C0T

CCTV 2CE568C0T
Giá bán: 10.100.000đ

CCTV 2CE562D0T

CCTV 2CE562D0T
Giá bán: 5.800.000đ

CCTV 2CE563D0T

CCTV 2CE563D0T
Giá bán: 7.300.000đ
TÌM KIẾM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cơ sở chính
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Quận 10
Chi nhánh Thủ Đức
Chi nhánh Cần Thơ
Chi nhánh Bình Dương
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi Nhánh Nha Trang
Chi Nhánh Bình Phước
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ kỹ thuật
Chi nhánh Quận Tân Phú

CÔNG TY TNHH TM-DV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
MST 0312040343 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012

0938867477